817/1993

Annettu Helsingissä 10 päivänä syyskuuta 1993

Asetus lastentarhanopettajaopistoista annetun asetuksen 40 a §:n muuttamisesta

Opetusministerin esittelystä

muutetaan lastentarhanopettajaopistoista 6 päivänä toukokuuta 1977 annetun asetuksen (365/77) 40 a §, sellaisena kuin se on 11 päivänä joulukuuta 1992 annetussa asetuksessa (1309/92), seuraavasti:

40 a §

Lastentarhanopettajaopistoista annetun lain 4 a §:ssä tarkoitettuun opiskelijan kotikunnan maksuosuuteen sovelletaan seuraavia opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun asetuksen (820/92) säännöksiä soveltuvin osin:

1) 6 §:n 2 ja 3 momenttia oppilasmäärien laskemisesta;

2) 7 §:n 1 momentin 2 kohtaa oppilasmäärien laskentapäivän soveltamisesta; sekä

3) 8 §:ää oppilasmäärien ilmoittamisesta.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 10 päivänä syyskuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Opetusministeri
Riitta Uosukainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.