815/1993

Annettu Helsingissä 10 päivänä syyskuuta 1993

Asetus kuulovammaisten ja näkövammaisten sekä liikuntavammaisten kouluista annetun asetuksen 33 a §:n muuttamisesta

Opetusministerin esittelystä

kumotaan kuulovammaisten ja näkövammaisten sekä liikuntavammaisten kouluista 12 päivänä lokakuuta 1984 annetun asetuksen (724/84) 33 a §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on 11 päivänä joulukuuta 1992 annetussa asetuksessa (1306/92), sekä

muutetaan 33 a §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on mainitussa 11 päivänä joulukuuta 1992 annetussa asetuksessa, seuraavasti:

33 a §

Kuulovammaisten ja näkövammaisten sekä liikuntavammaisten kouluista annetun lain 17 a §:n 1 momentissa tarkoitettuun oppilaan kotikunnan maksuosuuteen sovelletaan seuraavia opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta annetun asetuksen (820/92) säännöksiä soveltuvin osin:

1) 4 §:n 1 momenttia kotikuntien maksuosuuksista;

2) 6 §:n 2 ja 3 momenttia oppilasmäärien laskemisesta;

3) 7 §:n 1 momentin 2 kohtaa oppilasmäärien laskentapäivien soveltamisesta;

4) 8 §:ää oppilasmäärien ilmoittamisesta; sekä

5) 10 §:ää oppilaan kotikunnasta.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 10 päivänä syyskuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Opetusministeri
Riitta Uosukainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.