810/1993

Annettu Helsingissä 10 päivänä syyskuuta 1993

Asetus EFTA-valtioiden ja Romanian välillä tehdyn sopimuksen sekä siihen liittyvän Suomen ja Romanian välillä maataloustuotteiden kaupasta tehdyn pöytäkirjan voimaansaattamisesta sekä niiden eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta

Ulkoasiainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään:

1 §

Genevessä 10 päivänä joulukuuta 1992 EFTA-valtioiden ja Romanian välillä tehty sopimus sekä siihen liittyvä Genevessä 10 päivänä joulukuuta 1992 Suomen ja Romanian välillä maataloustuotteiden kaupasta tehty pöytäkirja, joiden eräät määräykset on hyväksytty 20 päivänä elokuuta 1993 annetulla lailla (809/93) ja jotka tasavallan presidentti on hyväksynyt niin ikään 20 päivänä elokuuta 1993 ja joita koskeva hyväksymiskirja on talletettu Ruotsin hallituksen huostaan 30 päivänä elokuuta 1993, tulevat voimaan 1 päivänä lokakuuta 1993 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

EFTA-valtioiden ja Romanian välillä tehdyn sopimuksen sekä siihen liittyvän Suomen ja Romanian välillä maataloustuotteiden kaupasta tehdyn pöytäkirjan eräiden määräysten hyväksymisestä 20 päivänä elokuuta 1993 annettu laki (809/93) ja tämä asetus tulevat voimaan 1 päivänä lokakuuta 1993.

(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 70/93)

Helsingissä 10 päivänä syyskuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ministeri
Pertti Salolainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.