804/1993

Annettu Helsingissä 8 päivänä syyskuuta 1993

Maa- ja metsätalousministeriön päätös lohen kalastuksen rajoittamisesta Pohjanlahdella ja Itämeren pääaltaalla vuonna 1993

Maa- ja metsätalousministeriö on Kansainvälisen Itämeren kalastuskomission suositusten voimaansaattamisesta 25 päivänä kesäkuuta 1975 annetun lain (483/75) 1 §:n ja sen nojalla Itämerellä harjoitettavaa kalastusta koskevista säännöistä 25 päivänä maaliskuuta 1988 annetun asetuksen (255/88) 13 §:n 2 momentin, sellaisena kuin se on 24 päivänä huhtikuuta 1992 annetussa asetuksessa (365/92) sekä Kansainvälisen Itämeren kalastuskomission suositusten mukaisten vuoden 1993 saaliskiintiöiden voimaansaattamisesta 25 päivänä tammikuuta 1993 annetun asetuksen (77/93) 1 §:n nojalla päättänyt:

1 §

Kaikenlainen lohen pyydystäminen kielletään Pohjanlahdella ja Itämeren pääaltaalla asetuksen (77/93) 1 §:n 4 kohdan mukaisesti Itämeren ja Belttien kalastusta ja elollisten luonnonvarojen säilyttämistä koskevan yleissopimuksen (SopS 40/74) sopimusalueen seuraavilla osa-alueilla Suomen aluevesillä ja kalastusvyöhykkeellä:

Osa-alueella 29

Pohjoisraja: leveysaste 60°30'N.
Itäraja:   pituusaste 23°E leveysasteeseen 59°N ja
       edelleen leveysastetta 59°N pitkin
       itään.
Eteläraja:  leveysaste 58°30'N.
Länsiraja:  leveysasteesta 59°41'N pitkin pituus-
       astetta 19°00'E etelään.

Osa-alueella 30

Pohjoisraja: leveysaste 63°30'N.
Eteläraja:  leveysaste 60°30'N.

Osa-alueella 31

Eteläraja:  leveysaste 63°30'N.

Lohen pyynnin rajoittaminen ei koske Viron kalastusvyöhykkeeltä kalastettavia saaliita Suomen ja Viron välillä sovittujen saalismäärien puitteissa.

2 §

Tämä päätös tulee voimaan 13 päivänä syyskuuta 1993.

Helsingissä 8 päivänä syyskuuta 1993

Maa- ja metsätalousministeri
Martti Pura

Kalastusneuvos
Markku Aro

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.