801/1993

Annettu Helsingissä 30 päivänä elokuuta 1993

Opetusministeriön päätös pakolaisten harkinnanvaraisesta opintotuesta

Opetusministeriö on tänään päättänyt:

1 §
Soveltamisala

Tämä päätös koskee valtion talousarviossa tarkoitukseen osoitetusta määrärahasta pakolaiselle myönnettävää harkinnanvaraista opintotukea.

Päätös koskee muissa oppilaitoksissa kuin korkeakouluissa opiskelevia.

2 §
Pakolainen

Tässä päätöksessä pakolaisella tarkoitetaan pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta annetun valtioneuvoston päätöksen (1607/92) 2 §:n 1 momentissa tarkoitettua henkilöä.

3 §
Opintoavustus

Pakolaiselle voidaan myöntää opintoja varten opintotukilain (28/72) mukaista opintotukea. Opintolainan valtiontakauksen sijasta pakolaiselle voidaan myöntää avustusta siten, kuin tässä päätöksessä määrätään. Avustusta sanotaan jäljempänä opintoavustukseksi.

4 §
Tuettavat opinnot

Opintoavustusta myönnetään opiskeluun, johon voidaan myöntää opintotukilain mukaista opintotukea.

Opintoavustusta ei kuitenkaan myönnetä aikuisopintorahaan oikeutetulle henkilölle.

5 §
Tuen myöntämisperusteet

Opintoavustuksen myöntämisperusteet ovat samat kuin opintotukilain sekä sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaan kyseiseen opiskeluun myönnettävän opintolainan valtiontakauksen myöntämisperusteet.

6 §
Saantiaika

Opintoavustusta voidaan myöntää pakolaiselle, jonka Suomeen tulosta on kulunut enintään viisi vuotta. Oikeus opintoavustukseen lakkaa sen kuukauden lopussa, jona maahan saapumisesta on kulunut viisi vuotta. Edellä tarkoitetun ajan jälkeen pakolaiselle voidaan myöntää opintolainan valtiontakaus ja korkotuki ja muuta opintotukea voimassa olevan enimmäisajan puitteissa, jos hän muuten täyttää saantiedellytykset.

7 §
Hakeminen

Opintoavustusta haetaan opintotukihakemuslomakkeella opintotukilain mukaisena muun tuen hakuaikana. Hakemukseen on liitettävä viranomaisen antama todistus tai muu riittävä selvitys pakolaisasemasta.

8 §
Tuen myöntäminen

Opintoavustuksen myöntää valtion opintotukikeskus. Opintoavustuksen maksamiseen sovelletaan opintorahan maksamismenettelyä.

9 §
Ilmoitusvelvollisuus

Opintoavustuksen saaja on velvollinen viipymättä ilmoittamaan valtion opintotukikeskukselle sellaisista olosuhteidensa muutoksista, jotka voivat vaikuttaa oikeuteen saada opintoavustusta.

Myönnetyn opintoavustuksen takaisinmaksuun sovelletaan opintotukilain 14 §:n säännöksiä.

10 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1993.

Tällä päätöksellä kumotaan pakolaisten harkinnanvaraisesta opintotuesta 14 päivänä kesäkuuta 1991 annettu opetusministeriön päätös (972/91).

Ennen päätöksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 30 päivänä elokuuta 1993

Ministeri
Tytti Isohookana-Asunmaa

Nuorempi hallitussihteeri
Antti Vuorinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.