784/1993

Annettu Helsingissä 26 päivänä elokuuta 1993

Valtioneuvoston päätös korkeakouluopiskelijoille ulkomailla suoritettaviin opintoihin myönnettävän opintolainan valtiontakauksen enimmäismäärästä

Valtioneuvosto on korkeakouluopiskelijoiden opintotuesta 14 päivänä helmikuuta 1992 annetun lain (111/92) 8 §:n 4 momentin nojalla sellaisena, kuin se on 28 päivänä kesäkuuta 1993 (630/93) annetussa laissa opetusministeriön esittelystä päättänyt:

1 §

Ulkomailla suoritettaviin opintoihin myönnettävän opintolainan valtiontakauksen enimmäismäärä on 1 700 markkaa tukikuukautta kohden.

2 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1993. Sitä sovelletaan opintolainoihin opintovuonna 1993-94.

Ennen tämän päätöksen voimaantuloa takauspäätöksen saaneelle voidaan hakemuksetta antaa uusi takauspäätös, jolla valtiontakauksen määrä korotetaan tämän päätöksen mukaiseksi.

Ennen päätöksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 26 päivänä elokuuta 1993

Ministeri
Tytti Isohookana-Asunmaa

Nuorempi hallitussihteeri
Antti Vuorinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.