783/1993

Annettu Helsingissä 27 päivänä elokuuta 1993

Asetus oman asunnon hankintaan myönnettävien lainojen korkotuesta annetun asetuksen2 §:n muuttamisesta

Ympäristöministerin esittelystä

muutetaan oman asunnon hankintaan myönnettävien lainojen korkotuesta 17 päivänä syyskuuta 1982 annetun asetuksen (672/82) 2 §, sellaisena kuin se on 2 päivänä huhtikuuta 1993 annetussa asetuksessa (311/93), seuraavasti:

2 §
Korkotuen määrä

Korkotukea maksetaan toistaiseksi 3,5 prosenttia vuodessa korkotukilainan jäljellä olevasta pääomasta.

Korkotuen suuruus on kuitenkin enintään niin suuri, että lainan saajan maksettavaksi jäävän koron osuus on vähintään 4,5 prosenttia.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1993, 2 §:n 2 momentin osalta kuitenkin 1 päivänä joulukuuta 1993. Sitä sovelletaan myös ennen asetuksen voimaantuloa korkotukilainoiksi hyväksyttyihin lainoihin.

Helsingissä 27 päivänä elokuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ympäristöministeri
Sirpa Pietikäinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.