778/1993

Annettu Helsingissä 20 päivänä elokuuta 1993

Asetus tieliikennettä koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta annetun asetuksen muuttamisesta

Ulkoasiainministerin esittelystä

lisätään tieliikennettä koskevan yleissopimuksen voimaansaattamisesta 21 päivänä maaliskuuta 1986 annettuun asetukseen (244/86) uusi 2 a ja 3 a § seuraavasti:

2 a §

Suomi on tehnyt 20 päivänä elokuuta 1993 mainitun yleissopimuksen 54 artiklan 5 kohdan nojalla yleissopimuksen 3 liitteen 4 a kohtaa koskevan varauman, jonka mukaan Suomi varaa oikeuden poiketa muissa ajoneuvoissa ja niiden perävaunuissa käytettäville rekisteröintivaltion tunnusmerkeille säädetyn ellipsin akselin vähimmäismitoista.

3 a §

Suomi on tehnyt 7 päivänä tammikuuta 1993 mainitun yleissopimuksen 45 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun ilmoituksen Suomen aiemmin valitseman tunnusmerkin (SF) muuttamisesta uudeksi tunnusmerkiksi (FIN).


Tämä asetus tulee voimaan 28 päivänä elokuuta 1993.

Helsingissä 20 päivänä elokuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ulkoasiainministeri
Heikki Haavisto

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.