773/1993

Annettu Helsingissä 20 päivänä elokuuta 1993

Asetus Suomen ja muiden pohjoismaiden välisestä yhteistoiminnasta rikosrekisterin pitämisessä annetun asetuksen muuttamisesta

Oikeusministerin esittelystä

kumotaan Suomen ja muiden pohjoismaiden välisestä yhteistoiminnasta rikosrekisterin pitämisessä 20 päivänä joulukuuta 1963 annetun asetuksen (598/63) 3 § sekä

muutetaan 1, 5 ja 6 § seuraavasti:

1 §

Suomen rikosrekisteriin merkitään rikosrekisterilain (770/93) 2 §:n mukaisesti Islannin, Norjan, Ruotsin tai Tanskan rikosrekisteriä pitävän viranomaisen ilmoittamat tiedot sellaisesta Suomen kansalaiselle tai Suomessa pysyvästi asuvalle ulkomaalaiselle tuomitusta rangaistuksesta, joka vastaa Suomessa rikosrekisteriin merkittävää seuraamusta.

Edellä 1 momentissa tarkoitettujen seuraamusten käsittelyyn rikosrekisterissä noudatetaan soveltuvin osin samoja säännöksiä kuin Suomessa tuomittuihin vastaaviin seuraamuksiin.

5 §

Suomen rikosrekisterin pitäjän on ilmoitettava Islannin, Norjan, Ruotsin tai Tanskan rikosrekisteriä pitävälle viranomaiselle rekisteriin merkityt tiedot, jotka koskevat mainitun maan kansalaiselle tai pysyvästi mainitussa maassa asuvalle ulkomaalaiselle tuomittua seuraamusta tai sen täytäntöönpanoa.

6 §

Islannin, Norjan, Ruotsin ja Tanskan tuomioistuimelle tai syyttäjäviranomaiselle on pyynnöstä annettava Suomen rikosrekisteristä rikosrekisterin ote vireillä olevaa asiaa varten.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1993.

Helsingissä 20 päivänä elokuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Oikeusministeri
Hannele Pokka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.