762/1993

Annettu Helsingissä 20 päivänä elokuuta 1993

Asetus maksuvaikeuksissa oleville asuntovelallisille myönnettävästä korkotuesta

Ympäristöministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään maksuvaikeuksissa oleville asuntovelallisille myönnettävästä korkotuesta 28 päivänä kesäkuuta 1993 annetun lain (621/93) 5 §:n ja 12 §:n nojalla:

1 §

Lainan myöntäjä ilmoittaa valtiokonttorille ja velalliselle korkotukilainaksi hyväksymistä koskevasta päätöksestään. Korkohyvitystä maksetaan päätöksen päiväyksestä lukien.

2 §

Korkohyvitystä voidaan maksaa myös valuuttamääräisille lainoille, jos laina on Suomen Pankin valuuttamääräysten ja ohjeiden mukainen.

Lainan määrä ilmoitetaan Suomen markkoina lainan myöntäjän edellä 1 §:ssä mainitun päätöspäivän valuuttakurssin mukaan laskettuna. Tätä kurssia sovelletaan korkotukilainan pääomaa laskettaessa koko korkohyvityksen maksuajan valuuttakurssien muutoksista riippumatta.

3 §

Korkotukilainan korot erääntyvät maksettaviksi maaliskuun ja syyskuun viimeisenä päivänä.

Valtiokonttori maksaa korkohyvityksen lainan myöntäjälle puolivuosittain koron maksupäivänä lainan myöntäjän hakemuksesta. Jos korkohyvitystä on velottu liikaa, peritään liikaa velottu osuus takaisin lisättynä 16 prosentin vuotuisella korolla maksupäivästä lukien.

4 §

Asuntohallituksen ja lainan myöntäjän on ilmoitettava valtiokonttorille viipymättä seikoista, jotka johtavat tai saattavat johtaa korkohyvityksen maksamisen lakkaamiseen, lakkauttamiseen tai korkohyvityksen takaisin suorittamiseen.

5 §

Tämä asetus tulee voimaan 25 päivänä elokuuta 1993.

Helsingissä 20 päivänä elokuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ministeri
Pirjo Rusanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.