760/1993

Annettu Helsingissä 20 päivänä elokuuta 1993

Asetus kauppa- ja teollisuusministeriöstä annetun asetuksen muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä

kumotaan kauppa- ja teollisuusministeriöstä 26 päivänä helmikuuta 1993 annetun asetuksen (225/93) 2 §:n 8 kohta sekä

muutetaan asetuksen 22 ja 24 § seuraavasti:

22 §

Ministeriön työjärjestyksessä määrätty kauppaosaston kaupallinen neuvos, ylitarkastaja, erikoistutkija, kaupallinen sihteeri, esittelijä tai tarkastaja ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) turvavarastolain (970/82) 8 §:n 2 ja 3 momentin mukaisten tilapäisten käyttölupien myöntämistä;

2) tuontipolttoaineiden velvoitevarastointilain (303/83) 6, 10 ja 15 §:n mukaisten poikkeuslupien myöntämistä;

3) osaston toimialaan liittyvän tutkimustoiminnan yksittäisiin hankkeisiin liittyvien menojen hyväksymistä;

4) hinnanerokorvausten alaisten maataloustuotteiden vientiä sekä niiden tilityksiin liittyvien menojen hyväksymistä;

5) ulkomaankaupan säännöstelyyn liittyviä yksittäisiä hakemuksia ja tuloja; sekä

6) vienninedistämishankkeiden tilityksiin liittyvien menojen hyväksymistä.

Edellä mainitun 5 kohdan mukaiset päätökset tehdään ilman esittelyä.

24 §

Ministeriön työjärjestyksessä määrätty energiaosaston neuvotteleva virkamies, teollisuusneuvos tai hallitusneuvos ratkaisee asiat, jotka koskevat:

1) yksittäisiin energiainvestointeihin myönnettyihin valtionavustuksiin liittyvien menojen hyväksymistä;

2) yksittäisiin maaseudun sähköistämiseen myönnettyihin valtionavustuksiin liittyvien menojen hyväksymistä;

3) ydinenergia-asetuksen (161/88, muut. 278/93) 50 ja 56 §:ssä kauppa- ja teollisuusministeriön ratkaistaviksi määrättyjä vientiä, tuontia ja kuljetuksia koskevia lupia sekä näitä toimintoja koskevia ydinenergialain (990/87) 8 §:ssä tarkoitettuja ennakkotietoja;

4) ydinenergia-alan tutkimusta, suunnittelua ja valvontaa sekä teknologista kehittämistoimintaa koskeviin yksittäisiin rahoituspäätöksiin liittyvien menojen hyväksymistä;

5) energia-alan tiedotusta ja neuvontatoimintaa koskeviin yksittäisiin rahoituspäätöksiin liittyvien menojen hyväksymistä;

6) energian käytön ja tuotannon tutkimusta koskeviin yksittäisiin rahoituspäätöksiin liittyvien menojen hyväksymistä;

7) energiatalouden suunnittelua koskeviin yksittäisiin rahoituspäätöksiin liittyvien menojen hyväksymistä;

8) yksittäisiin energiateknologiseen tutkimukseen ja koetoimintaan myönnettyihin valtionavustuksiin liittyvien menojen hyväksymistä;

9) energiahuollon tutkimus-, suunnittelu- ja valvontatoimintaa koskeviin yksittäisiin rahoituspäätöksiin liittyvien menojen ja osaston toimialaan kuuluvien tulojen hyväksymistä; sekä

10) energiayhteistyöhön Itä- ja Keski-Euroopan maiden kanssa liittyvien menojen hyväksymistä.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1993.

Helsingissä 20 päivänä elokuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Kauppa- ja teollisuusministeri
Seppo Kääriäinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.