759/1993

Annettu Helsingissä 20 päivänä elokuuta 1993

Asetus liikevaihtoveroasetuksen muuttamisesta

Valtiovarainministeriön esittelystä

muutetaan 22 päivänä maaliskuuta 1991 annetun liikevaihtoveroasetuksen (560/91) 5 § ja 7 §:n 1 momentti sekä

lisätään 1 §:ään uusi 3 momentti seuraavasti:

1 §

Niiden tavaroiden myynnit, joista verovelvollinen on tehnyt liikevaihtoverolain 25 a §:n 1 momentissa tarkoitetun vähennyksen, on oltava vaikeuksitta erotettavissa muista myynneistä.

5 §

Verovelvollisen on merkittävä myyntitositteeseen myynnistä suoritettavan veron rahamäärä silloin, kun myynti tapahtuu toiselle verovelvolliselle. Jos myyjä on tehnyt tavarasta liikevaihtoverolain 25 a §:n 1 momentissa tarkoitetun vähennyksen, ostajana olevalle verovelvolliselle annettavaan tositteeseen on kuitenkin tehtävä merkintä siitä, ettei myyntihinta sisällä vähennettävää veroa. Jos myynnistä toiselle verovelvolliselle ei ole suoritettava veroa, myyntitositteeseen on tehtävä verottomuutta osoittava merkintä.

7 §

Myyjän on verovelvollisen ostajan pyynnöstä annettava selvitys siitä, että kysymyksessä on myyjän omasta alkutuotannosta saadun tuotteen myynti tai siitä, että myyjä on liikevaihtoverolain 28 §:ssä tarkoitetun lannoite- tai rehuaineen valmistaja.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1993.

Helsingissä 20 päivänä elokuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.