736/1993

Annettu Helsingissä 9 päivänä elokuuta 1993

Asetus eräiden tavaroiden viennin edellyttämistä vientilisensseistä annetun asetuksen muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä

muutetaan eräiden tavaroiden viennin edellyttämistä vientilisensseistä 25 päivänä syyskuuta 1992 annetun asetuksen (888/92) 1 §:n 1 momentti ja 2 §:n 2 momentti sekä asetuksen liitteenä olevan luettelon I osan otsikko ja II osa seuraavasti:

1 §

Vietäessä tämän asetuksen liitteenä olevassa luettelossa mainittuja tavaroita tai niiden valmistuksessa ja käytössä tarvittavia palveluja vaaditaan kauppa- ja teollisuusministeriön myöntämä vientilisenssi.


2 §

Kauppa- ja teollisuusministeriö voi antaa yksityiskohtaisia määräyksiä siitä, kuuluuko tietty tavara tai palvelu 1 §:ssä tarkoitetun vientilisensioinnin piiriin.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1993.

Tällä asetuksella muutetun 2 §:n 2 momentin nojalla annetut lisenssiviraston johtokunnan ohjeet ja määräykset ovat voimassa kunnes kauppa- ja teollisuusministeriö toisin määrää.

Helsingissä 9 päivänä elokuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ministeri
Pertti Salolainen

I Vientilisensioinnin alaiset tavarat siten kuin kauppa- ja teollisuusministeriö ne teknisin ominaisuuksin, parametrein tai muulla tavoin kulloinkin erikseen määrittelee

II Vientilisensioinnin alaiset palvelut

Palvelut, jotka liittyvät I osan tuotteisiin, niiden valmistukseen tai käyttöön, siten kuin kauppa- ja teollisuusministeriö ne teknisin ominaisuuksin, parametrein tai muulla tavoin kulloinkin erikseen määrittelee.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.