731/1993

Annettu Helsingissä 9 päivänä elokuuta 1993

Laki maan ulkomaankaupan ja taloudellisen kasvun turvaamisesta annetun lain 3 a §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan maan ulkomaankaupan ja taloudellisen kasvun turvaamisesta 15 päivänä helmikuuta 1974 annetun lain (157/74) 3 a §:n 3 momentti,

sellaisena kuin se on 12 päivänä kesäkuuta 1992 annetussa laissa (506/92), seuraavasti:

3 a §

Kauppa- ja teollisuusministeriö voi antaa yksityiskohtaisia määräyksiä siitä, miltä osin 1 momentissa säädetyllä tavalla asetuksessa mainitut tuoteryhmät kuuluvat samassa momentissa tarkoitettujen rajoitusten piiriin. Kauppa- ja teollisuusministeriö voi velvoittaa lisenssin hakijan antamaan selvityksen tavaran tai palvelun lopullisesta käyttäjästä. Selvityksenä pidetään viennin lopullisessa määrämaassa annettua asianmukaista todistusta (loppukäyttäjätodistus).


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1993.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

HE 51/93
TaVM 14/93

Helsingissä 9 päivänä elokuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ministeri
Pertti Salolainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.