713/1993

Annettu Helsingissä 21 päivänä heinäkuuta 1993

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista annetun asetuksen soveltamisesta annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen muuttamisesta

Kauppa- ja teollisuusministeriö on

muuttanut vaarallisten kemikaalien teollisesta käsittelystä ja varastoinnista annetun asetuksen soveltamisesta 8 päivänä elokuuta 1990 antamansa päätöksen (683/90) 2 §:n 3 momentin 4 kohdan ja 3 luvun otsikon, sekä

lisännyt päätökseen uuden 7 a §:n seuraavasti:

2 §

4) palavaa kaasua tai erittäin helposti syttyvää, helposti syttyvää tai syttyvää palavaa nestettä käytetään lämmön kehittämiseen teollista toimintaa varten; sekä


3 luku

Kemikaalien säilytystä koskevia määräyksiä


7 a §
Terveydelle tai ympäristölle vaarallisten kemikaalien säilyttäminen

Terveydelle tai ympäristölle vaaralliset kemikaalit tulee säilyttää kemikaalilain mukaisissa päällyksissä niille varatuissa paikoissa erillään elintarvikkeista ja rehuista.

Myrkylliset tai erittäin myrkylliset kemikaalit tulee säilyttää lukitussa tilassa tai muutoin siten, etteivät asiaankuulumattomat saa niitä haltuunsa.

Keskenään voimakkaasti reagoivat kemikaalit tulee säilyttää toisistaan erillään siten, etteivät ne onnettomuus- tai vahinkotapauksissa pääse aiheuttamaan terveys- tai ympäristöhaittaa.

Terveydelle tai ympäristölle vaarallisen kemikaalin säilytystilassa tulee lisäksi huolehtia asianmukaisesta järjestyksestä ja ilmanvaihdosta sekä siitä, että vahinkotapauksissa kemikaali voidaan kerätä talteen tai tehdä vaarattomaksi.


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1993.

Helsingissä 21 päivänä heinäkuuta 1993

Kauppa- ja teollisuusministeri
Pekka Tuomisto

Teollisuusneuvos
Seppo Tuominen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.