704/1993

Annettu Helsingissä 26 päivänä heinäkuuta 1993

Laki jakolain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

kumotaan 14 päivänä joulukuuta 1951 annetun jakolain (604/51) 329 §,

sellaisena kuin se on muutettuna 2 päivänä toukokuuta 1972 ja 14 päivänä huhtikuuta 1978 annetuilla laeilla (321/72 ja 267/78), sekä

muutetaan 328 §, sellaisena kuin se on muutettuna mainituilla 2 päivänä toukokuuta 1972 ja 14 päivänä huhtikuuta 1978 annetuilla laeilla, seuraavasti:

328 §

Maaoikeuden istunnosta aiheutuvat kustannukset suoritetaan valtion varoista.

Maaoikeudessa perittävistä maksuista ja erillisten kustannusten korvaamisesta säädetään erikseen.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1993.

HE 241/92
VaVM 25/93

Helsingissä 26 päivänä heinäkuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ministeri
Heikki Haavisto

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.