693/1993

Annettu Helsingissä 26 päivänä heinäkuuta 1993

Laki tieliikennelain 80 a §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 3 päivänä huhtikuuta 1981 annetun tieliikennelain (267/81) 80 a §:n 4 momentti,

sellaisena kuin se on 3 päivänä elokuuta 1990 annetussa laissa (676/90), seuraavasti:

80 a §

Ajokieltoa koskevan asian tuomioistuinkäsittelyssä on soveltuvin osin noudatettava, mitä rikesakkolain 12-17 §:ssä rikesakkoasian käsittelystä alioikeudessa säädetään.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

HE 63/93
LaVM 12/93

Helsingissä 26 päivänä heinäkuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ministeri
Heikki Haavisto

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.