690/1993

Annettu Helsingissä 8 päivänä heinäkuuta 1993

Sosiaali- ja terveysministeriön päätös vaarallisten aineiden luettelosta

Sosiaali- ja terveysministeriö on 14 päivänä elokuuta 1989 annetun kemikaalilain (744/89) 11 §:n 4 momentin nojalla, sellaisena kuin se on muutettuna 18 päivänä joulukuuta 1992 annetussa laissa (1412/92), päättänyt vahvistaa seuraavan vaarallisten aineiden luettelon:

1 §

Luettelo yleisimmistä vaarallisista aineista on tämän päätöksen liitteessä 1.

Varoitusmerkkien kirjaintunnukset, varoitusmerkit ja niiden nimet ovat liitteessä 2.

Vaaraa osoittavat standardilausekkeet (R-lausekkeet) ja yhdistetyt vaaraa osoittavat standardilausekkeet ovat liitteessä 3.

Turvallisuustoimenpiteitä osoittavat standardilausekkeet (S-lausekkeet) ja yhdistetyt turvallisuustoimenpiteitä osoittavat standardilausekkeet ovat liitteessä 4.

Liitteessä 1 mainittujen aineiden nimet ovat ETY-numeron (EEC-numeron) mukaisessa järjestyksessä liitteessä 5.

2 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1993.

Tällä päätöksellä kumotaan 21 päivänä joulukuuta 1988 annettu sosiaali- ja terveysministeriön päätös terveydelle vaarallisten aineiden luokituksesta ja merkinnöistä (1214/88).

ETA-sopimuksen liite 2: komission direktiivi(91/325/ETY), komission direktiivi(91/326/ETY), komission direktiivi(91/632/ETY), komission direktiivi(92/37/ETY).

Helsingissä 8 päivänä heinäkuuta 1993

Ministeri
Toimi Kankaanniemi

Ylitarkastaja
Juha Pyötsiä

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.