684/1993

Annettu Helsingissä 12 päivänä heinäkuuta 1993

Laki iltalukiolain 16 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 27 päivänä toukokuuta 1983 annetun iltalukiolain (478/83) 16 §,

sellaisena kuin se on 25 päivänä tammikuuta 1991 annetussa laissa (173/91), seuraavasti:

16 §

Opetus iltalukiossa on oppilaalle maksuton. Lain 13 §:n 2 momentissa tarkoitetuilta oppilailta voidaan kuitenkin periä oppilasmaksuja. Maksu voidaan määrätä oppilaan tai hänen huoltajansa maksukyvyn mukaan. Erityisestä syystä opetushallitus voi myöntää luvan maksujen perimiseen muiltakin oppilailta.

Edellä 1 momentissa tarkoitetusta maksusta perittävästä viivästyskorosta ja maksun perimisestä ulosottotoimin on voimassa, mitä lukiolain 26 e §:ssä säädetään.


Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1993.

HE 82/93
SiVM 7/93

Helsingissä 12 päivänä heinäkuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Opetusministeri
Riitta Uosukainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.