680/1993

Annettu Helsingissä 2 päivänä heinäkuuta 1993

Vesi- ja ympäristöhallituksen päätös kielletyistä tai voimakkaasti rajoitetuisti kemikaaleista

Vesi- ja ympäristöhallitus on 14 päivänä elokuuta 1989 annetun kemikaalilain (744/89) 42 §:n 2 momentin nojalla päättänyt:

1 §

Tämän päätöksen liitteenä olevassa luettelossa mainitut kemikaalit ovat kemikaalilain (744/89) 42 §:n 1 momentissa tarkoitettuja kiellettyjä tai voimakkaasti rajoitettuja kemikaale1a.

2 §

Tämä päätös tulee voimaan 31 päivänä heinäkuuta 1993. Päätöksellä kumotaan kielletyistä tai voimakkaasti rajoitetuista kemikaaleista 26 päivänä helmikuuta 1991 annettu vesi- ja ympäristöhallituksen päätös (470/91).

Helsingissä 2 päivänä heinäkuuta 1993

Pääjohtaja
Kaj Bärlund

Ylitarkastaja
Jukka Malm

LIITE

VESI- JA YMPÄRISTÖHALLITUKSEN 2.7.1993 VAHVISTAMA LUETTELO KEMIKAALILAIN 42 §:ssä TARKOITETUISTA KIELLETYISTÄ TAI VOIMAKKAASTI RAJOITETUISTA KEMIKAALEISTA

Kemikaali CAS-numero Rajoitus V = valmistus ja/tai maahan tuonti K = käyttö Päätös Huomautukset
Aktinoliitti 77536-66-4 V, K VNp 852/1992 Käyttö kielletty eräin poikkeuksin
Aldriini 309-00-2 K MMMp 671/1972 Käyttö torjuntaaineena kielletty
Alkyylielohopeapeittausaineet V, K MMp 28.3.1967 "
4-Aminodifenyyli ja sen suolat 92-67-1 K STMp 477/1988 VNp 489/1992 Sallittu tutkimus käyttöön TM:n luvalla
Amitroli 61-82-5 V, K LKH :n yleiskirje 1726/1980 Käyttö torjunta aineena kielletty
Amosiitti 12172-73-5 V, K VNp 852/1992 Käyttö kielletty eräin poikkeuksi
Antofylliitti 77536-67-5 V, K VNp 852/1992 "
2-Asetyyliaminofluoreeni 53-96-3 K STMp 477/1988 Sallittu tutkimus käyttöön TM:n luvalla
Bentsidiini ja sen suolat 92-87-5 K STMp 477/1988 VNp 489/1992 "
CFC-11 75-69-4 V, K VNp 962/1989 VNp 508/1991 VNp 442/1993 Käyttö tuotteissa kielletty eräin poikkeuksin
CFC-12 75-71-8 V, K VNp 962/1989 VNp 508/1991 VNp 442/1993 "
CFC-13 75-72-9 V VNp 508/1991 "
CFC-111 354-56-3 V, K VNp 508/1991 "
CFC-112 28605-74-5 V, K VNp 508/1991 "
CFC-113 76-13-1, 354-58-5 V, K VNp 962/1989
VNp 508/1991 VNp 442/1993 Käyttö tuotteissa kielletty eräin poikkeuksin
CFC-114 1320-37-2, 374-07-2, 76-14-2 V, K VNp 962/1989 VNp 508/1991 VNp 442/1993 "
CFC-115 76-15-3 V, K VNp 962/1989 VNp 508/1991 VNp 442/1993 "
CFC-211 135401-87-5 V VNp 508/1991 "
CFC-212 76564-99-3 134452-44-1 V VNp 508/1991 "
CFC-213 60285-54-3 134237-31-3 V VNp 508/1991 "
CFC-214 2268-46-4 V VNp 508/1991 "
CFC-215 76-17-5 V VNp 508/1991,, "
CFC-216 661-97-2 V VNp 508/1991 "
CFC-217 422-86-6 V VNp 508/1991 "
DDT 50-29-3 K MMMp 503/1976 Käyttö torjuntaaineena kielletty
Dibutyylitinavetyboraatti 75113-37-0 V, K VNp 1224/1992 Käyttö kielletty eräin poikkeuksin
Dieldriini 60-57-1 K MMMp 671/1972 Käyttö torjuntaaineena kielletty
4-Dimetyyliaminoatsobentseeni ja sen suolat 60-11-7 K STMp 477/1988 Sallittu tutkimus käyttöön TM:n luvalla
Dinitro-ortokresoli 121-14-2 K MMp 14.3.1962 Käyttö torjunta aineena kielletty
Dinosebi 88-85-7 V, K TALp 6.2.1987 "
Elohopeapeittaus- V, K TALp 13.6.1990 aineet "
Endosulfaani 115-29-7 K MMMp 214/1984 Käyttö torjuntaaineena kielletty eräin poikkeuksin
Endriini 72-20-8 K MMMp 671/1972 "
Kemikaali CAS-numero Rajoitus V = valmistus ja/tai maahan tuonti K = käyttö Päätös Huomautukset
Haloni 1211 353-59-3 V, K VNp 962/1989 VNp 891/1992 VNp 442/1993 Käyttö sammutus laitteissa kielletty eräin poikkeuksin
Haloni 1301 75-63-8 V, K VNp 962/1989 VNp 891/1992 VNp 442/1993 "
Haloni 2402 124-73-2 V, K VNp 962/1989 VNp 891/1992 VNp 442/1993 "
Kasvikarbolineumit V, K TALp 25.11.1987 Käyttö torjunta aineena kielletty
bis-(Kloorietyyli)eetteri 111-44-4 K STMp 477/1988 Sallittu tutkimus käytöön TM:n luvalla
bis-(2-Kloorietyyli)sulfidi 505-60-2 K STMp 477/1988 "
bis-(Kloorimetyyli)-eetteri 542-88-1 K STMp 477/1988 "
Klordaani 57-74-9 K MMMp 671/1972 VYHp 23.11.1992 Käyttö torjunta-aineena ja suojauskemikaalina (1.1.1994 lukien) kielletty
Krokidoliitti 12001-28-4 V, K VNp 805/1976 VNp 852/1992 Käyttö kielletty eräin poikkeuksin
Krysotiili 12001-29-5 V, K VNp 852/1992 "
Lindaani 58-89-9 K MMMp 671/1972 MMMp 214/1984 TALp 25.11.1987 Käyttö torjunta aineena kielletty
Lyijykarbonaatit 598-63-0, 1319-46-6 V, K SosMp 265/1929 VNp 489/1992 Laki 101/1929 Käyttö maaleissa kielletty eräin poikkeuksin
Lyijysulfaatit 7446-14-2, 1 5739-80-7 V, K Laki 101/1929 SosMp 265/1929 VNp 489/1992 "
Metyylikloorimetyylieetteri 107-30-2 K STMp 477/1988 Sallittu tutkimus käyttöön TM:n luvalla
3-Metyylikolantreeni 56-49-5 K STMp 477/1988 "
1-Metyyli-1-nitrosourea 684-93-5 K STMp 477/1988 "
ß-Naftyyliamiini ja sen suolat 91-59-8 K STMp 477/1988 VNp 489/1992 Sallittu tutkimus käyttöön TM:n luvalla
4-Nitrobifenyyli 92-93-3 K STMp 477/1988 VNp 489/1992 "
Parakvatti 1910-42-5 V, K TALp 24.4.1985 Käyttö torjuntaaineena kielletty
PCB, PCT 1336-36-3 61788-33-8 V, K VNp 1071/1989 Ei koske käyttöä tutkimuksessa, kauttakuljetusta eikä jätteitä
ß-Propiolaktoni 57-57-8 K STMp 477/1988 Sallittu tutkimus käyttöön TM:n luvalla
2,3,7,8-TCDD 1746-01-6 K STMp 477/1988 "
Toksafeeni 8001-35-2 K MMMp 655/1969 Käyttö torjuntaaineena kielletty
Tremoliitti 77536-68-6 V, K VNp 852/1992 Käyttö kielletty eräin poikkeuksin
Tris(2,3-dibromi 126-72-7 K STMp 477/1988 Sallittu tutkimuspropyyli)fosfaatti käyttöön TM:n luvalla

Ilmoitusvelvolliset voivat tilata kemikaalilain 42 §:n mukaiseen ilmoitukseen tarkoitettua lomaketta vesi- ja ympäristöhallituksesta.

LKH = Lääkintöhallitus

MM = Maatalousministeriö

MMM = Maa- ja metsätalousministeriö SosM = Sosiaaliministeriö

STM = Sosiaali- ja terveysministeriö TAL = Toijunta-ainelautakunta

TM = Työministeriö VN = Valtioneuvosto

VYH = Vesi- ja ympäristöhallitus

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.