677/1993

Annettu Helsingissä 8 päivänä heinäkuuta 1993

Valtioneuvoston päätös täysin halogenoitujen kloorifluorihiilivety-yhdisteiden, 1,1,1-trikloorietaanin sekä tetrakloorimetaanin käytön ja maahantuonnin rajoittamisesta

Valtioneuvosto on ympäristöministeriön esittelystä päättänyt 25 päivänä tammikuuta 1982 annetun ilmansuojelulain (67/82) 9 a §:n ja 31 päivänä elokuuta 1978 annetun jätehuoltolain (673/78) 22 §:n 2 momentin nojalla, sellaisina kuin ne ovat, edellinen 14 päivänä elokuuta 1989 annetussa laissa (749/89) ja jälkimmäinen 13 päivänä tammikuuta 1989 annetussa laissa (48/89):

1 §
Soveltamisala

Tätä päätöstä sovelletaan päätöksen liitteessä mainittuihin täysin halogenoituihin kloorifluorihiilivety-yhdisteisiin (CFC-yhdisteisiin), osittain halogenoituihin kloorifluorihiilivety-yhdisteisiin (HCFC-yhdisteisiin) sekä 1,1,1-trikloorietaaniin ja tetrakloorimetaaniin (hiilitetrakloridiin).

Päätöksen liitteessä mainittuja yhdisteitä sekä 1,1,1-trikloorietaania ja tetrakloorimetaania saa käyttää analyysi- ja tutkimustarkoituksiin.

2 §
CFC-yhdisteet

CFC-yhdisteiden käyttö on kielletty 1 päivästä tammikuuta 1995 muiden kuin täysin halogenoitujen kloorifluorihiilivety-yhdisteiden käytön kieltämisestä eräissä tuotteissa annetussa valtioneuvoston päätöksessä (508/91) mainittujen muovien ja muovia sisältävien tuotteiden valmistukseen. Käyttö kaukolämpöputkien valmistukseen sekä niiden liitoseristykseen on kuitenkin kielletty 1 päivästä tammikuuta 1994.

CFC-yhdisteitä ei saa käyttää lämmönsiirtoaineina laitteissa, jotka valmistetaan 31 päivän joulukuuta 1994 jälkeen.

CFC-yhdisteiden käyttö liuottimissa on kielletty 1 päivästä tammikuuta 1994 kuitenkin siten, että käyttö pesulatoiminnassa on kielletty 1 päivästä tammikuuta 1995.

CFC-yhdisteiden käyttö sterilointikaasussa on kielletty 1 päivästä tammikuuta 1995.

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettujen CFC-yhdisteitä sisältävien tuotteiden ja laitteiden maahantuonti on kielletty 1 päivästä tammikuuta 1995. CFC-yhdisteitä sisältävien kaukolämpöputkien maahantuonti on kuitenkin kielletty 1 päivästä tammikuuta 1994. CFC-yhdisteitä sisältäviä, muovista valmistettuja ajoneuvojen varaosia saa kuitenkin tuoda maahan, jos vastaavia tuotteita, jotka eivät sisällä CFC-yhdisteitä, ei ole saatavilla.

3 §
1,1,1-trikloorietaani

1,1,1-trikloorietaanin käyttö sekä sitä sisältävien valmisteiden ja tuotteiden maahantuonti on kielletty 1 päivästä tammikuuta 1995.

4 §
Tetrakloorimetaani

Tetrakloorimetaanin käyttö on kielletty 1 päivästä elokuuta 1993.

5 §
CFC-, HCFC-, 1,1,1-trikloorietaani- ja tetrakloorimetaanijätteet

CFC- ja HCFC-yhdisteet, 1,1,1-trikloorietaani ja tetrakloorimetaani, jotka poistetaan käytöstä sekä käytöstä poistettavissa muissa kuin kotitalouksien kylmälaitteissa lämmönsiirtoaineina olevat CFC- ja HCFC-yhdisteet on otettava talteen ja toimitettava käsiteltäviksi ongelmajätteinä jätehuoltolaissa edellytetyllä tavalla.

6 §
Yhdisteiden maahantuonti

1,1,1-trikloorietaanin ja tetrakloorimetaanin sekä sellaisten liitteessä mainittujen CFC-yhdisteiden, joita ei ole mainittu täysin halogenoitujen kloorifluorihiilivety-yhdisteiden sekä bromifluorikloorihiilivety- ja bromifluorihiilivety-yhdisteiden maahantuonnin rajoittamisesta annetussa valtioneuvoston päätöksessä (962/89), maahantuonti on kielletty 10 päivästä elokuuta 1993 valtioista, jotka eivät ole sitoutuneet noudattamaan näihin yhdisteisiin kohdistuvia, otsonikerrosta heikentäviä aineita koskevan Montrealin pöytäkirjan mukaisia valvontatoimia.

7 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1993.

Helsingissä 8 päivänä heinäkuuta 1993

Ympäristöministeri
Sirpa Pietikäinen

Ylitarkastaja
Antero Honkasalo

Täysin halogenoidut kloorifluorihiilivety-yhdisteet eli CFC-yhdisteet:

 CFC-11 	   CFCl3
 CFC-12 	   CF2Cl2
 CFC-13 	   CF3Cl
 CFC-111 	   C2FCl5
 CFC-112 	   C2F2Cl4
 CFC-113 	   C2F3Cl3
 CFC-114 	   C2F4Cl2
 CFC-115 	   C2F5Cl
 CFC-211 	   C3FCl7
 CFC-212 	   C3F2Cl6
 CFC-213 	   C3F3Cl5
 CFC-214 	   C3F4Cl4
 CFC-215 	   C3F5Cl3
 CFC-216 	   C3F6Cl2
 CFC-217 	   C3F7Cl

Osittain halogenoitut kloorifluorihiilivety-yhdisteet eli HCFC-yhdisteet:

 HCFC-21 	   CHFCl2
 HCFC-22 	   CHF2Cl
 HCFC-31 	   CH2FCl
 HCFC-121 	C2HFCl4
 HCFC-122 	C2HF2Cl3
 HCFC-123 	C2HF3Cl2
 HCFC-124 	C2HF4Cl
 HCFC-131 	C2H2FCl3
 HCFC-132 	C2H2F2Cl2
 HCFC-133 	C2H2F3Cl
 HCFC-141 	C2H3FCl2
 HCFC-142 	C2H3F2Cl
 HCFC-151 	C2H4FCl
 HCFC-221 	C3HFCl6
 HCFC-222 	C3HF2Cl5
 HCFC-223 	C3HF3Cl4
 HCFC-224 	C3HF4Cl3
 HCFC-225 	C3HF5Cl2
 HCFC-226 	C3HF6Cl
 HCFC-231 	C3H2FCl5
 HCFC-232 	C3H2F2Cl4
 HCFC-233 	C3H2F3Cl3
 HCFC-234 	C3H2F4Cl2
 HCFC-235 	C3H2F5Cl
 HCFC-241 	C3H3FCl4
 HCFC-242 	C3H3F2Cl3
 HCFC-243 	C3H3F3Cl2
 HCFC-244 	C3H3F4Cl
 HCFC-251 	C3H4FCl3
 HCFC-252 	C3H4F2Cl2
 HCFC-253 	C3H4F3Cl
 HCFC-261 	C3H5FCl2
 HCFC-262 	C3H5F2Cl
 HCFC-271 	C3H6FCl

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.