671/1993

Annettu Helsingissä 12 päivänä heinäkuuta 1993

Asetus Tanskan hallituksen ja Färsaarten maakuntahallituksen kanssa vapaakaupasta Suomen ja Färsaarten välillä tehdyn sopimuksen sekä siihen liittyvän maataloustuotteiden kauppaa koskevan kirjeenvaihdon voimaansaattamisesta sekä niiden eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta

Ulkoasiainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään:

1 §

Kööpenhaminassa 19 päivänä marraskuuta 1992 toisaalta Suomen hallituksen ja toisaalta Tanskan hallituksen ja Färsaarten maakuntahallituksen välillä Suomen ja Färsaarten välisestä vapaakaupasta tehty sopimus sekä siihen liittyvä maataloustuotteiden kauppaa koskeva kirjeenvaihto, joiden eräät määräykset on hyväksytty 18 päivänä kesäkuuta 1993 annetulla lailla (670/93) ja jotka tasavallan presidentti on hyväksynyt niin ikään 18 päivänä kesäkuuta 1993 ja joiden hyväksymistä koskevat nootit on vaihdettu 2 päivänä heinäkuuta 1993, tulevat voimaan 1 päivänä elokuuta 1993 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Tanskan hallituksen ja Färsaarten maakuntahallituksen kanssa vapaakaupasta Suomen ja Färsaarten välillä tehdyn sopimuksen sekä siihen liittyvän maataloustuotteiden kauppaa koskevan kirjeenvaihdon eräiden määräysten hyväksymisestä 18 päivänä kesäkuuta 1993 annettu laki (670/93) ja tämä asetus tulevat voimaan 1 päivänä elokuuta 1993.

(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 50/93)

Helsingissä 12 päivänä heinäkuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ulkoasiainministeri
Heikki Haavisto

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.