648/1993

Annettu Helsingissä 1 päivänä heinäkuuta 1993

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös valtion vakauttamistakauksista perittävien maksujen perusteista

Kauppa- ja teollisuusministeriö on Valtiontakuukeskuksesta 3 päivänä helmikuuta 1989 annetun lain (111/89) 6 §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin se on 15 päivänä toukokuuta 1992 annetussa laissa (427/92), päättänyt:

1 §

Valtiontakuukeskuksen vakauttamistakaustarjouksista peritään takauksen hakijalta käsittelymaksu, jonka suuruus on 0,75 prosenttia takauksen määrästä kuitenkin vähintään 5 000 markkaa ja enintään 50 000 markkaa.

2 §

Lisäksi takauksen hakijalta peritään vuosittain etukäteen vuosimaksu vuotuisen koron tapaan siitä luoton määrästä, joka on Valtiontakuukeskuksen vastuulla. Vuosimaksu määrätään takaustarjousta annettaessa. Vuosimaksu on valtion vakauttamistakauksista annetun lain nojalla vähintään 0,25 prosenttia ja enintään 2,0 prosenttia. Vuosimaksua on suoritettava siihen asti, kunnes takauksen voimassaolo päättyy.

3 §

Vuosimaksun suuruutta määrättäessä käytetään perusteena takauksesta johtuvan arvioidun riskin suuruutta ottaen huomioon myös vastavakuuden arvo.

4 §

Ulkomaanrahan määräiselle luotolle haetun takauksen käsittelymaksu lasketaan sen päivän Suomen Pankin noteeraaman keskikurssin mukaan, jolloin Valtiontakuukeskus on tehnyt asiassa päätöksen. Ulkomaanrahan määräiselle luotolle myönnetyn takauksen vuosimaksu lasketaan ensimmäisen vuosimaksuerän osalta takauksen voimaantulopäivänä Suomen Pankin noteeraaman keskikurssin mukaan ja sen jälkeen kunkin kalenterivuoden ensimmäisen arkipäivänä noteeraaman keskikurssin mukaan.

5 §

Tämä päätös tulee voimaan 7 päivänä heinäkuuta 1993.

Helsingissä 1 päivänä heinäkuuta 1993

Ministeri
Ole Norrback

Vs. vanhempi hallitussihteeri
Eero Mantere

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.