643/1993

Annettu Helsingissä 1 päivänä heinäkuuta 1993

Valtioneuvoston päätös ympäristöministeriön hallinnonalan eräiden virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta

Valtioneuvosto on ympäristöministeriön esittelystä 24 päivänä lokakuuta 1986 annetun valtion virkamieslain (755/86) 6 §:n 1 momentin nojalla, sellaisena kuin se on 3 päivänä huhtikuuta 1992 annetussa laissa (306/92), päättänyt:

1 §

Vuoden 1993 kolmannen lisätalousarvion mukaisesti perustetaan ja lakkautetaan jäljempänä mainitut sopimuspalkkaiset virat 1 päivästä joulukuuta 1993.

2 §
Valtion asuntorahasto

Luku-  Viran nimi      Palkkaus-
määrä             luokka
Perustetaan:
1    ylijohtaja      S 31

3 §
Asuntohallitus

Luku-  Viran nimi      Palkkaus-
määrä             luokka
Lakkautetaan:
 1    pääjohtaja      S 32

4 §

Tämä päätös tulee voimaan 7 päivänä heinäkuuta 1993.

Toimenpiteisiin tällä päätöksellä perustetun viran täyttämiseksi saadaan ryhtyä jo ennen sen perustamisajankohtaa.

Helsingissä 1 päivänä heinäkuuta 1993

Ministeri
Pirjo Rusanen

Hallitusneuvos
Taru Hallberg

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.