624/1993

Annettu Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 1993

Asetus psykologian tutkinnoista annetun asetuksen muuttamisesta

Helsingin yliopiston konsistorin annettua Helsingin yliopiston osalta lausuntonsa opetusministerin esittelystä

muutetaan psykologian tutkinnoista 4 päivänä toukokuuta 1979 annetun asetuksen (470/79) 2 § ja 12 §:n 3 momentti,

näistä 2 § sellaisena kuin se on 26 päivänä huhtikuuta 1985 annetussa asetuksessa (351/85), sekä

lisätään 17 §:ään uusi 2 momentti, jolloin nykyinen 2 momentti siirtyy 3 momentiksi, seuraavasti:

2 §

Psykologian tutkintoja voidaan suorittaa Helsingin yliopiston humanistisessa tiedekunnassa, Joensuun yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa, Jyväskylän yliopiston yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa, Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa, Turun yliopiston yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa ja Åbo Akademin humanistisessa tiedekunnassa, joita tässä asetuksessa kutsutaan koulutusyksiköiksi.

12 §

Mitä 1 momentissa säädetään, ei koske koulutusyksikköön hyväksyttyä opiskelijaa, joka on saanut koulusivistyksensä muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä, eikä opiskelijaa, joka on saanut koulusivistyksensä ulkomailla. Tällaiselta opiskelijalta vaadittavasta kielitaidosta koulutusyksikkö määrää erikseen. Kieliopinnoista on tehtävä merkintä tutkintotodistukseen.

17 §

Psykologian lisensiaatin tutkintoon voi sisältyä erikoispsykologin koulutus koulutusyksikön hyväksymällä erikoisalalla. Tässä koulutuksessa tulee saavuttaa valmius itsenäiseen toimintaan erikoispsykologina.Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1993.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Opetusministeri
Riitta Uosukainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.