613/1993

Annettu Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 1993

Asetus tuomioistuimen toimivaltaa sekä tuomioiden täytäntöönpanoa yksityisoikeuden alalla koskevan yleissopimuksen ja siihen liittyvien pöytäkirjojen voimaansaattamisesta sekä näiden eräiden määräysten hyväksymisestä annetun lain voimaantulosta ja yleissopimuksen soveltamisesta

Ulkoasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Luganossa 16 päivänä syyskuuta 1988 tehty tuomioistuimen toimivaltaa sekä tuomioiden täytäntöönpanoa yksityisoikeuden alalla koskeva yleissopimus ja siihen liittyvät pöytäkirjat, joiden eräät määräykset on hyväksytty 16 päivänä huhtikuuta 1993 annetulla lailla (612/93) ja jotka tasavallan presidentti on ratifioinut niin ikään 16 päivänä huhtikuuta 1993 ja joita koskeva ratifioimiskirja on talletettu Sveitsin liittoneuvoston huostaan 27 päivänä huhtikuuta 1993, tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1993 niin kuin siitä on sovittu.

2 §

Yleissopimukseen liittyvän pöytäkirjan N:o 2 2 artiklassa tarkoitettu toimivaltainen viranomainen on Suomessa oikeusministeriö.

3 §

Yleissopimuksen 32 artiklassa tarkoitettu hakemus sopimusvaltiossa annetun tuomion julistamisesta täytäntöönpanokelpoiseksi Suomessa on alioikeusuudistuksen siirtymäsäännöksistä annetun lain (591/93) 9 §:n 3 momentin mukaisesti tehtävä yleiselle alioikeudelle. Hakemus on tehtävä sen paikkakunnan yleiselle alioikeudelle, jonka tuomiopiirissä hakijan vastapuolella on kotipaikka. Jos vastapuolella ei ole kotipaikkaa Suomessa, on hakemus tehtävä sille alioikeudelle, jonka tuomiopiirissä täytäntöönpano on tapahtuva.

Hakemuksen käsittelyssä on soveltuvin osin noudatettava, mitä hakemusasioiden käsittelystä yleisessä alioikeudessa annetussa laissa (307/86) säädetään, jollei yleissopimuksessa toisin määrätä.

4 §

Hakemus sopimusvaltiossa annetun tuomion julistamisesta täytäntöönpanokelpoiseksi Suomessa voidaan lähettää myös oikeusministeriölle, jonka tulee viipymättä lähettää hakemus sille alioikeudelle, jolla 3 §:n mukaan on asiassa toimivalta.

5 §

Tuomioistuimen toimivaltaa sekä tuomioiden täytäntöönpanoa yksityisoikeuden alalla koskevan yleissopimuksen ja siihen liittyvien pöytäkirjojen eräiden määräysten hyväksymisestä 16 päivänä huhtikuuta 1993 annettu laki (612/93) ja tämä asetus tulevat voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1993.

(Sopimusteksti on julkaistu Suomen säädöskokoelman sopimussarjan n:ossa 44/93)

Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ulkoasiainministeri
Heikki Haavisto

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.