600/1993

Annettu Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 1993

Laki ulosottolain 4 luvun 30 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan ulosottolain 4 luvun 30 §:n 2 momentti,

sellaisena kuin se on 22 päivänä heinäkuuta 1991 annetussa laissa (1055/91), seuraavasti:

4 luku

Ulosmittauksesta

30 §

Kun kiinteä omaisuus on ulosmitattu tai kun tuomioistuin on määrännyt saamisen maksettavaksi kiinteästä omaisuudesta, on tämän omaisuuden osalta soveltuvin osin noudatettava, mitä 7 luvun 3 §:n 2 momentissa säädetään kiinteän omaisuuden takavarikosta.Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1993.

HE 79/93
LaVM 11/93

Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Oikeusministeri
Hannele Pokka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.