588/1993

Annettu Helsingissä 24 päivänä kesäkuuta 1993

Tullihallituksen päätös eräistä vapaakauppasopimuksissa ja muissa tullietuusjärjestelyissä sovellettaviin alkuperäsääntöihin liittyvistä määräyksistä

Tullihallitus on vapaakauppasopimuksissa ja muissa tullietuusjärjestelyissä sovellettavien alkuperäsääntöjen muuttamismenettelystä ja sääntöihin liittyvistä määräyksistä 28 päivänä toukokuuta 1993 annetun lain (460/93) 1 §:n 2 momentin nojalla päättänyt:

1 §

Tavaranhaltijan, joka tahtoo käyttää hyväkseen Suomen tekemissä vapaakauppasopimuksissa ja Suomen muutoin myöntämissä tullietuusjärjestelyissä tarkoitettua tullikohtelua, on maahantuotua tavaraa tullattaessa liitettävä tulliviranomaiselle annettavaan tullausilmoitukseen tavaraa koskeva kirjallinen, sopimuksessa, pöytäkirjassa tai tullietuusjärjestelyyn liittyvissä alkuperäsäännöissä tarkoitettu alkuperäselvitys, jollei erityisten tapausten osalta toisin määrätä.

Jos alkuperäselvitys esitetään myöhemmin kuin 1 momentissa määrätään, noudatetaan, mitä tullilaissa (573/78) säädetään muutoksenhausta.

2 §

Maasta vietävän tavaran alkuperä on selvitettävä ja osoitettava sopimuksen alkuperäsäännöissä mainitulla tavalla.

3 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1993.

Tällä päätöksellä korvataan vapaakauppasopimuksissa ja muissa tullietuusjärjestelyissä sovellettavien alkuperäsääntöjen muuttamismenettelystä ja sääntöihin liittyvistä määräyksistä annetun lain (460/93) 3 §:n 3 momentissa tarkoitetut vastaavat säännökset ja määräykset.

Helsingissä 24 päivänä kesäkuuta 1993

Pääjohtaja
Jermu Laine

Toimistopäällikkö
Kaarina Wallikivi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.