579/1993

Annettu Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 1993

Sosiaali- ja terveysministeriön päätös kansanterveyslaitoksen maksullisista suoritteista

Sosiaali- ja terveysministeriö on 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/92) 8 §:n nojalla päättänyt:

1 §
Maksuttomat suoritteet

Maksuperustelain 5 §:ssä tarkoitettuja maksuttomia kansanterveyslaitoksen suoritteita ovat:

1) yleishyödyllinen, laitoksen tutkimusohjelmaan kuuluva tutkimustyö riipumatta siitä saadaanko siihen ulkopuolista rahoitusta.

2) tautien tai niiden aiheuttajien levinneisyyden tai laadun selvittämiseksi kansanterveyslaitoksen aloitteesta tehtävät laboratoriomääritykset riippumatta siitä annetaanko määrityksen tulos näytteen lähettäjälle sekä

3) laitoksen toimialaan kuuluva yleishyödyllinen asiantuntijatoiminta.

2 §
Liiketaloudellisesti hinnoiteltavat maksulliset suoritteet

Kansanterveyslaitoksen maksullisia suoritteita ovat muut kuin 1 §:ssä tarkoitetut, tilauksesta tai toimeksiannosta tehdyt tutkimukset, selvitykset ja muut palvelut, rokotteet ja muut biologiset valmisteet, laboratoriomääritykset sekä tilauksesta tai pyynnöstä annetut rokotukset, julkaisut, todistukset tai jäljenteet.

3 §
Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1993.

Ennen tämän päätöksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 1993

Sosiaali- ja terveysministeri
Jorma Huuhtanen

Vanhempi hallitussihteeri
Raimo Salonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.