578/1993

Annettu Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 1993

Asetus vuonna 1993 kertyvien sosiaaliturvamaksujen jakautumasta annetun asetuksen 1 §:n muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä

muutetaan vuonna 1993 kertyvien sosiaaliturvamaksujen jakautumasta 29 päivänä tammikuuta 1993 annetun asetuksen (116/93) 1 §:n 1 momentin 4 kohta ja 2 momentti seuraavasti:

1 §

Vuodelta 1993 ilman erillistä maksuunpanoa maksetuista työnantajan sosiaaliturvamaksuista on katsottava olevan:


4) kun palkan maksajana on muu kuin 1, 2 tai 3 kohdassa tarkoitettu työnantaja

a) palkka maksettu ennen 1 päivää heinäkuuta 1993


työnantajan       kansan-        sairaus-
 sosiaali-        eläke        vakuutus
turvamaksu-       maksua         maksua
 prosentti         %           %

 3,85          62,338        37,662

b) palkka maksettu 1 päivänä heinäkuuta 1993 tai sen jälkeen


työnantajan       kansan-        sairaus-
 sosiaali-        eläke        vakuutus
turvamaksu-       maksua         maksua
 prosentti         %           %

 3,85          62,338        37,662
 5,45          73,394        26,606
 6,35          77,165        22,835

Vuodelta 1993 maksuunpanon perusteella suoritetuista työnantajan sosiaaliturvamaksuista on katsottava olevan:


             kansan-        sairaus-
             eläke        vakuutus
             maksua         maksua
              %           %

             65,0          35,0

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1993 ja sitä sovelletaan lain voimaantulon jälkeen kertyneisiin työnantajan sosiaaliturvamaksuihin.

Helsingissä 28 päivänä kesäkuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Sosiaali- ja terveysministeri
Jorma Huuhtanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.