487/1993

Annettu Helsingissä 11 päivänä kesäkuuta 1993

Laki Kansainvälisen Itämeren kalastuskomission suositusten voimaansaattamisesta annetun lain 1 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan Kansainvälisen Itämeren kalastuskomission suositusten voimaansaattamisesta 25 päivänä kesäkuuta 1975 annetun lain (483/75) 1 §:n 1 momentti seuraavasti:

1 §

Milloin Suomi on Itämeren ja Belttien kalastusta ja elollisten luonnonvarojen säilyttämistä koskevan yleissopimuksen (SopS 40/74) mukaan velvollinen saattamaan voimaan Kansainvälisen Itämeren kalastuskomission sanotun sopimuksen 10 artiklan nojalla esittämiä suosituksia, voidaan asetuksella antaa mainitussa artiklassa tarkoitetuista toimenpiteistä määräyksiä, jotka Suomessa vakinaisesti asuvien Euroopan talousalueeseen kuuluvien valtioiden kansalaisten ja heidän käyttämiensä pyyntialusten osalta koskevat suositusten täytäntöönpanoa ja soveltamista sopimusalueella silloin, kun kalastusta harjoitetaan Suomesta käsin.Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana.

HE 213/92
MmVM 4/93

Helsingissä 11 päivänä kesäkuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ministeri
Ole Norrback

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.