482/1993

Annettu Helsingissä 8 päivänä kesäkuuta 1993

Valtiovarainministeriön päätös teollisuusetujen myöntämisestä

Valtiovarainministeriö on 10 päivänä heinäkuuta 1987 annetun tullitariffilain (660/87) 4 §:n sekä 23 päivänä joulukuuta 1977 annettuun tuontimaksulakiin (1008/77) 10 päivänä heinäkuuta 1987 (662/87) lisätyn 2 a §:n, sellaisina kuin niistä on tullitariffilain 4 § 16 päivänä huhtikuuta 1993 annetussa laissa (347/93) ja tuontimaksulain 2 a § 16 päivänä huhtikuuta 1993 annetussa laissa (348/93), nojalla päättänyt teollisuusetujen myöntämisestä seuraavaa:

1 §

Tämän päätöksen liitteinä olevissa tullia (Liite I) ja tuontimaksua (Liite II) koskevissa teollisuusetuluetteloissa määriteltyihin teollisiin tarkoituksiin käytettäville tavaroille myönnetään mainittujen luetteloiden mukainen tulli tai tuontimaksu noudattaen, mitä tulliverolain 22 §:ssä (1386/92) sekä tulliveroasetuksen (1387/92) 9-11 §:ssä säädetään vienti- ja alusrakennusedun myöntämismenettelystä ja käytön selvittämisestä.

2 §

Tämä päätös tulee voimaan 15 päivänä kesäkuuta 1993. Sitä sovelletaan 1 päivästä kesäkuuta 1993.

Helsingissä 8 päivänä kesäkuuta 1993

Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

Finanssineuvos
Lasse Valtonen

Liite puuttuu

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.