479/1993

Annettu Helsingissä 28 päivänä toukokuuta 1993

Asetus hammaslääkärintoimen harjoittamisesta annetun asetuksen 2 a §:n muuttamisesta

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä

muutetaan hammaslääkärintoimen harjoittamisesta 26 päivänä marraskuuta 1982 annetun asetuksen (869/82) 2 a §, sellaisena kuin se on 27 päivänä marraskuuta 1992 annetussa asetuksessa (1123/92), seuraavasti:

2 a §

Sen estämättä, mitä 2 §:n 1 momentissa säädetään, terveydenhuollon oikeusturvakeskus voi hyväksyä työskentelyn terveyskeskushammaslääkärinä taikka julkisyhteisön ylläpitämän laitoksen tai muun terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen hyväksymän vastaavan laitoksen hammaslääkärin virassa, toimessa tai tehtävässä korvaamaan 2 §:n 1 momentissa tarkoitetun palvelun.

Erityisestä syystä voidaan tämän pykälän 1 momentissa tai 2 §:n 1 momentissa tarkoitettu terveyskeskus- ja sairaalapalvelu terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen harkinnan mukaan korvata myös palvelulla, joka on suoritettu ennen perustutkintoa.


Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä kesäkuuta 1993.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 28 päivänä toukokuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ministeri
Toimi Kankaanniemi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.