474/1993

Annettu Helsingissä 28 päivänä toukokuuta 1993

Laki eläkesäätiölain 8 ja 9 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

muutetaan 2 päivänä joulukuuta 1955 annetun eläkesäätiölain (469/55) 8 §:n 1 momentti ja 9 §,

näistä 8 §:n 1 momentti sellaisena kuin se on 17 päivänä joulukuuta 1971 annetussa laissa (874/71), seuraavasti:

8 §

Eläkesäätiön hallituksessa tulee olla vähintään viisi jäsentä ja kullakin jäsenellä ainakin yksi henkilökohtainen varamies. Vähintään puolella hallituksen jäsenistä ja varajäsenistä on oltava asuinpaikka Euroopan talousalueella, jollei sosiaali- ja terveysministeriö myönnä säätiölle lupaa poiketa tästä.


9 §

Hallituksen tehtävänä on käyttää eläkesäätiön puhevaltaa tuomioistuimissa ja viranomaisten luona sekä muutoin edustaa säätiötä ja hoitaa sen asiat. Säätiön säännöissä voidaan määrätä, saadaanko ja miten laajalti näitä tehtäviä antaa yhdelle tai useammalle hallituksen jäsenelle taikka hallitukseen kuulumattomalle säätiön palveluksessa olevalle toimihenkilölle. Tällaisella toimihenkilöllä on oltava asuinpaikka Euroopan talousalueella, jollei sosiaali- ja terveysministeriö myönnä säätiölle lupaa poiketa tästä.

Säätiön säännöissä voidaan päättämisvaltaa säätiön asioissa antaa erityiselle hallintoelimelle. Säätiön hallituksella tämän lain mukaan olevia velvollisuuksia tai vastuuta ei siten kuitenkaan saa vähentää. Vähintään puolella hallintoelimen jäsenistä on oltava asuinpaikka Euroopan talousalueella, jollei sosiaali- ja terveysministeriö myönnä säätiölle lupaa poiketa tästä.

Haaste tai muu tiedoksianto katsotaan toimitetuksi säätiölle, kun se laillisessa järjestyksessä on annettu tiedoksi hallituksen jäsenelle taikka henkilölle, jolla on oikeus yksin tai yhdessä toisen kanssa kirjoittaa säätiön nimi. Vähintään yhdellä tässä momentissa tarkoitetulla henkilöllä on oltava asuinpaikka Suomessa.


Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana.

Jos ennen tämän lain voimaantuloa rekisteröidyn eläkesäätiön säännöt sisältävät tämän lain vastaisia määräyksiä, on niiden sijasta noudatettava tämän lain säännöksiä. Tällaisen eläkesäätiön on kuitenkin päätettävä sääntöjensä muuttamisesta tämän lain mukaisiksi ja haettava sääntöjen muutoksille sosiaali- ja terveysministeriön vahvistus kahden vuoden kuluessa tämän lain voimaantulosta.

HE 312/92
StVM 4/93

Helsingissä 28 päivänä toukokuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ministeri
Toimi Kankaanniemi

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.