470/1993

Annettu Helsingissä 28 päivänä toukokuuta 1993

Asetus merenkulkulaitoksesta annetun asetuksen muuttamisesta

Liikenneministerin esittelystä

kumotaan merenkulkulaitoksesta 19 päivänä tammikuuta 1990 annetun asetuksen (53/90) 4 §:n 3 momentti ja 17 §:n 2 momentin 4 ja 6 kohta,

muutetaan 7 §:n 3 kohdan suomenkielinen sanamuoto, 7 §:n 6 kohta, 9 §:n 3 momentti, 18 §, 19 §:n 2 momentti ja 20 §:n 2 momentti sekä

lisätään 7 §:ään uusi 6 a kohta ja 17 §:ään uusi 4 momentti seuraavasti:

7 §

Johtokunnan tehtävänä on:


3) päättää laitoksen talousarvioehdotuksesta sekä toiminta- ja taloussuunnitelmasta;


6) ratkaista 18 §:n 3 momentissa tarkoitetut nimitysasiat ja antaa lausunto pääjohtajan ja merenkulkuosaston päällikkönä toimivan merenkulkuneuvoksen nimitysasiassa;

6 a) perustaa ja lakkauttaa ylijohtajan, merenkulkuneuvoksen ja piiripäällikön virat; sekä


9 §

Lisäksi merenkulkulaitoksessa on muuta virkasuhteissa ja työsopimussuhteessa olevaa henkilökuntaa.

17 §

Luotsihenkilökunnalla tulee lisäksi olla sellainen terveys ja kunto, joka vaaditaan kauppa-aluksella kansipalveluksessa olevalta, ja alushenkilökunnalla sellainen terveys ja kunto, joka vaaditaan vastaavaan tehtävään kauppa-aluksessa.

18 §

Pääjohtajan nimittää tasavallan presidentti valtioneuvoston esityksestä.

Merenkulkuosaston päällikkönä toimivan merenkulkuneuvoksen nimittää liikenneministeriö.

Ylijohtajan, muut merenkulkuneuvokset kuin 2 momentissa tarkoitetun merenkulkuneuvoksen ja piiripäällikön nimittää johto- kunta.

Tässä pykälässä mainitut virat täytetään niitä haettavaksi julistamatta.

19 §

Piirien ylitarkastajat nimittää pääjohtaja piiripäällikön annettua asiasta lausunnon. Muut merenkulkupiirien virat täyttää ja työsopimussuhteisen henkilöstön ottaa piiripäällikkö, jollei työjärjestyksessä toisin määrätä.


20 §

Liikenneministeriön tai johtokunnan nimittämälle virkamiehelle virkavapauden myöntää pääjohtaja.Tämä asetus tulee voimaan 2 päivänä kesäkuuta 1993.

Helsingissä 28 päivänä toukokuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ministeri
Ilkka Kanerva

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.