466/1993

Annettu Helsingissä 28 päivänä toukokuuta 1993

Asetus vaarallisten aineiden kuljetusasiain neuvottelukunnasta annetun asetuksen 2 §:n muuttamisesta

Liikenneministerin esittelystä

muutetaan vaarallisten aineiden kuljetusasiain neuvottelukunnasta 22 päivänä marraskuuta 1974 annetun asetuksen (862/74) 2 §:n 2 momentti, sellaisena kuin se on 3 päivänä helmikuuta 1984 annetussa asetuksessa (169/84), sekä

lisätään 2 §:ään, sellaisena kuin se on muutettuna viimeksi mainitulla asetuksella sekä 16 päivänä huhtikuuta 1987 annetulla asetuksella (400/87), uusi 3 momentti seuraavasti:

2 §
Kokoonpano

Neuvottelukunnassa on oltava edustettuna liikenneministeriö, kauppa- ja teollisuusministeriö, sisäasiainministeriö, ympäristöhallinto, työsuojeluhallinto, puolustushallinto, rautatie-, vesi- ja ilmaliikenne, kemian teollisuus, kuorma-autoliikenteen kuljetusten antajat ja suorittajat sekä kuljetusalan työnantajat ja työntekijät.

Jos neuvottelukunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja taikka muu jäsen tai varajäsen eroaa tai kuolee kesken toimikautensa, määrää liikenneministeriö hänen tilalleen uuden puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, jäsenen tai varajäsenen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1993.

Helsingissä 28 päivänä toukokuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ministeri
Ilkka Kanerva

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.