459/1993

Annettu Helsingissä 26 päivänä toukokuuta 1993

Liikenneministeriön päätös valtionavusta matalalattiaiselle linja-autokalustolle

Liikenneministeriö on luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä 15 päivänä helmikuuta 1991 annetun lain (343/91) 29 §:n 3 momentin nojalla päättänyt:

1 §
Matalalattiaisen linja-auton määritelmä

Tässä päätöksessä matalalattiaisella tarkoitetaan linja-autoa, jossa etu- ja takaoven tai etu- ja keskioven sisään- ja uloskäynnin korkeus on enintään 37 senttimetriä jousituksen tavanomaisessa ajoasennossa. Mainittujen sisään- ja uloskäyntien välinen käytäväalue sekä siihen liittyvä taka- tai keskisillan seisoville matkustajille ja pyörätuolin käyttäjille tarkoitettu lattiatasoltaan yhtenäinen alue ei saa sisältää porrasaskelmia eikä yli kuuden asteen kulmia vaakatason suhteen. Pyörätuolia käyttävän tulee päästä sisään ajoneuvoon ilman nostolaitteita käyttäen enintään ajoneuvovarusteena olevaa ajoluiskaa.

2 §
Valtionavun käyttö

Valtionapua voidaan käyttää kaupunkimaiseen paikallisliikenteeseen soveltuvan matalalattiaisen uuden linja-autokaluston hankintaan.

3 §
Valtionavun käytön edellytys

Linja-autossa tulee olla istuinpaikat vähintään 16 matkustajalle pyörätuolipaikat mukaan lukien.

4 §
Valtionavun määrä

Valtionapuna voidaan myöntää 100 000 markkaa linja-autoa kohden.

Valtionapua voidaan myöntää enintään kahden linja-auton hankintaan koskien liikennettä, jota harjoitetaan yhden kaupungin alueella.

5 §
Hakumenettely

Valtionapua voi hakea liikenteenharjoittaja, jolla on liikenteenhoidon edellyttämä liikennelupa.

Hakemuksesta tulee ilmetä hakija, kuvaus hankittavan linja-auton suunnitellusta liikenteestä ja selvitys hankittavan linja-auton teknisestä soveltuvuudesta vammaisia palvelevaan joukkoliikenteeseen.

Valtionapu tulee hakea ennen linja-auton hankkimista.

6 §
Myöntäminen

Valtionavun myöntää Autorekisterikeskus liikenneministeriön päättämän määrärahakiintiön puitteissa.

7 §
Maksatus

Autorekisterikeskus maksaa valtionavun laskun perusteella jälkikäteen. Laskuun tulee liittää katsastusviranomaisen todistus tämän päätöksen 1 § ja 3 § mukaisista asioista sekä asianomaisen kaupungin todistus, josta ilmenee, että linja-autoa käytetään suunnitellulla tavalla kaupunkimaisessa paikallisliikenteessä.

8 §
Valvonta

Autorekisterikeskus vastaa myöntämänsä valtionavun käytön valvonnasta.

9 §
Voimaantulo

Tätä päätöstä noudatetaan 1.6.1993- 31.12.1993 tehtävien hankintojen osalta.

Helsingissä 26 päivänä toukokuuta 1993

Liikenneministeri
Ole Norrback

Hallitusneuvos osastopäällikkönä, ylijohtaja
Harri Cavén

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.