456/1993

Annettu Helsingissä 19 päivänä toukokuuta 1993

Sisäasiainministeriön päätös eräistä sisäasiainministeriön maksullisista suoritteista

Sisäasiainministeriö on helmikuun 21 päivänä 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/92) 8 §:n nojalla päättänyt:

1 §

Valtion maksuperustelain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettuja maksullisia julkisoikeudellisia suoritteita, joista sisäasiainministeriö perii oheisen maksutaulukon mukaiset maksut, ovat tulisijojen ja palovaarallisten laitteiden, palo- ja pelastuskaluston ja väestönsuojien laitteiden sekä eräiden asennus- ja suunnitteluliikkeiden hyväksymispäätökset.

2 §

Valtion maksuperustelain 7 §:ssä tarkoitettuja suoritteita, jotka sisäasiainministeriö hinnoittelee liiketaloudellisin perustein ovat seuraavat suoritteet:

1) selvitykset ja tutkimukset;

2) henkilöstön käyttö virka-aikana ministeriön ulkopuolisissa koulutus-, suunnittelu- ja muissa asiantuntijatehtävissä lukuunottamatta tapauksia, jolloin tehtävien hoito tukee ministeriön maksutonta toimintaa;

3) kirjasto- ja tietopalvelut;

4) julkaisut ja kustannuspalvelut;

5) ilmoitukset ja tiedotteet ministeriön julkaisuissa;

6) sähköiset tietotuotteet;

7) ministeriön hallinnassa olevien toimitilojen ja laitteiden käyttö sekä virasto- ja toimistopalvelut ulkopuolisille;

8) valokopiot ja muut jäljennökset; sekä

9) toimeksiantoon perustuva asiakirjojen ja muun aineiston lähettäminen ja postitus, mikäli tämä ei sisälly aineistosta perittävään hintaan.

3 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1993 ja on voimassa vuoden 1994 loppuun. Päätöksen mukaisia maksuja peritään sen voimassaoloaikana tilatuista suoritteista.

Helsingissä 19 päivänä toukokuuta 1993

Ministeri
Pirjo Rusanen

Neuvotteleva virkamies
Ismo Atosuo

TULISIJOJEN JA PALOVAARALLISTEN LAITTEIDEN, PALO- JA PELASTUSKALUSTON JA VÄESTÖNSUOJIEN LAITTEIDEN SEKÄ ERÄIDEN ASENNUS- JA SUUNNITTELULIIKKEIDEN HYVÄKSYMISPÄÄTÖSTEN MAKSUT

Taulukko PUUTTUU

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.