453/1993

Annettu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 1993

Liikenneministeriön päätös Telehallintokeskuksen maksuista annetun liikenneministeriön päätöksen (875/92) muuttamisesta

Liikenneministeriö on 21 päivänä helmikuuta 1992 annetun valtion maksuperustelain (150/92) 8 §:n nojalla

muuttanut 16 päivänä syyskuuta 1992 Telehallintokeskuksen maksuista annetun liikenneministeriön päätöksen 8 §:n 1 momenttia ja 12 §:n 1 momenttia sekä

lisännyt 9 §:ään uuden 3 momentin ja 12 §:ään uuden 2 momentin seuraavasti:

8 §

Suomessa kaupan pidettäväksi tai käytettäväksi tarkoitetusta Suomessa valmistetusta tai Suomeen tulliselvitetystä luvasta vapaasta radiolähettimestä peritään sen valmistajalta tai siltä, joka tuo lähettimen maahan, valvontamaksua seuraavasti:


1) pienoismallin radio-ohjauslaite taikka valvonta-,
  hälytys-, kaukomittaus-, kauko-ohjaus- tai
  datasiirtolaite, jonka lähetysteho on enintään
  10 mW ja joka toimii 26,825 - 27,255 MHz:n,
  40,665 - 40,785 MHz:n tai 433,050 - 434,790
  MHz:n taajuusalueella taikka ohjaus-,
  valvonta- tai hälytystutka, jonka lähetysteho
  on enintään 10 mW ja joka toimii
  2400,00 - 2483,500 MHz:n taajuusalueella       25 mk
2) johdoton puhelin                   35 mk
3) LA-puhelin, PR-27-puhelin, radiomikrofoni,
  DSRR-järjestelmän lähetin, langattoman
  lähiverkon (RLAN) lähetin taikka muu luvasta
  vapaa kuin 1 kohdassa tarkoitettu valvonta-,
  hälytys-, kaukomittaus-, kauko-ohjaus- tai
  datasiirtolaite taikka muu luvasta vapaa
  kuin 1 kohdassa tarkoitettu ohjaus-,
  valvonta- tai hälytystutka              55 mk
4) henkilöhakulähetin tai matkaviestin         95 mk

9 §

Tyyppihyväksyntään tai yksittäislaitteen hyväksyntään liittyvästä muun kuin Telehallintokeskuksen valtuuttaman tarkastuslaitoksen mittauspöytäkirjan tai muun hyväksyttävää radiolaitetta koskevan selvityksen tarkastuksesta peritään hyväksyntämaksua 1 momentissa määrätyn hyväksyntämaksun lisäksi 350 mk työtunnilta.

12 §

Radiolähettimen käyttöön tarvittavan erityisen kelpoisuuden osoittamiseksi suoritettavasta pätevyystutkinnosta tai sen osatutkinnosta peritään tutkintomaksua osallistumiskerralta seuraavasti:


1) merenkulun yleinen radioasemanhoitajan
  tutkinto (General Operator's Certificate GOC)
  tai yleinen radiopuhelimenhoitajan tutkinto     500 mk
2) merenkulun rajoitettu radioasemanhoitajan
  tutkinto (Restricted Operator's Certificate ROC)
  tai rajoitettu radiopuhelimenhoitajan tutkinto   400 mk
3) Meri-VHF-radiopuhelimen hoitajan tutkinto      270 mk
4) radioamatööritutkinnon osatutkinto          77 mk

1-3 kohdassa tarkoitetun pätevyystutkinnon osatutkinnosta peritään osallistumiskerralta puolet siitä tutkintomaksusta, joka peritään pätevyystutkinnosta.

Muusta kuin 1 momentissa mainitusta pätevyystutkinnosta tai osatutkinnosta peritään tutkintomaksua samoin kuin peritään tutkintomaksua sitä lähinnä vastaavasta pätevyystutkinnosta tai osatutkinnosta 1 momentin mukaan.


Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1993.

Ennen tämän päätöksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 1993

Liikenneministeri
Ole Norrback

Hallitusneuvos
Harri Pursiainen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.