447/1993

Annettu Helsingissä 14 päivänä toukokuuta 1993

Asetus teletoiminta-asetuksen 9 §:n muuttamisesta

Liikenneministerin esittelystä

muutetaan 11 päivänä syyskuuta 1992 annetun teletoiminta-asetuksen (868/92) 9 § seuraavasti:

Tunnistamistiedot
9 §

Teletoimintalain 29 §:n 1 momentin mukaisilla tiedoilla, jotka tekevät mahdolliseksi televiestinnän osapuolten tunnistamisen, tarkoitetaan tietoja televiestinnän osapuolten käyttämien teleliittymien numeroista tai vastaavista tunnuksista, yksittäisen televiestin kestosta ja tapahtuma-ajasta sekä niihin verrattavista seikoista.

Sille, joka on velvollinen maksamaan telelaskun, telelaitos saa luovuttaa tunnistamistietoina tilaajan teleyhteyttä varten valitseman numerosarjan siten, että vastaanottavan liittymänumeron neljää viimeistä numeroa ei ilmaista. Telelaitos voi lisäksi ilmaista:

1) liittymänumeron ensimmäisen numeron;

2) liittymänumeron kokonaan, milloin liittymässä tarjotaan palvelua, josta perittävä maksu sisältyy telelaskuun; sekä

3) kaikki liittymänumerot siten, että kahta viimeistä numeroa ei ilmaista, jos telelaskussa teleyhteyksistä veloitettu määrä on yli kaksinkertainen edellisen vastaavan laskutuskauden laskuun verrattuna.

Muiden kuin numeromuotoisten liittymien tunnuksista voidaan luovuttaa tietoja vain sen verran kuin on välttämätöntä laskun määräytymisperusteiden selvittämiseksi.

Telelaitos voi antaa telelaskun maksamiseen velvolliselle muita kuin 2 tai 3 momentin mukaisia laskun määräytymiseen liittyviä tietoja, jollei ole ilmeistä, että ne johtavat jonkun muun kuin telelaskun maksajan puhelinsalaisuuden loukkaamiseen.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1993. Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä toimenpiteisiin sen täytäntöönpanemiseksi.

Helsingissä 14 päivänä toukokuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Liikenneministeri
Ole Norrback

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.