442/1993

Annettu Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 1993

Valtioneuvoston päätös eräiden täysin halogenoituja kloorifluorihiilivety-yhdisteitä sekä bromifluorikloorihiilivety- ja bromifluorihiilivety-yhdisteitä sisältävien tuotteiden maahantuonnin rajoittamisesta

Valtioneuvosto on 25 päivänä tammikuuta 1982 annetun ilmansuojelulain (67/82) 9 a §:n nojalla, sellaisena kuin se on 14 päivänä elokuuta 1989 annetussa laissa (749/89), ympäristöministeriön esittelystä päättänyt:

1 §

Täysin halogenoiduilla kloorifluorihiilivety-yhdisteillä tarkoitetaan tässä päätöksessä trikloorifluorimetaania (CCl3F eli CFC-11), diklooridifluorimetaania (CCl2F2 eli CFC-12), triklooritrifluorietaania (C2Cl3F3 eli CFC-113), diklooritetrafluorietaania (C2Cl2F4 eli CFC-114) ja klooripentafluorietaania (C2ClF5 eli CFC-115). Täysin halogenoiduilla bromifluorikloorihiilivety-yhdisteillä tarkoitetaan tässä päätöksessä bromiklooridifluorimetaania (CF2BrCl eli haloni 1211). Täysin halogenoiduilla bromifluorihiilivety-yhdisteillä tarkoitetaan tässä päätöksessä bromitrifluorimetaania (CF3Br eli haloni 1301) ja dibromitetrafluorietaania (C2F4Br2 eli haloni 2402).

2 §

Seuraavien 1 §:ssä mainittuja yhdisteitä sisältävien tuotteiden maahantuonti on kielletty sellaisista valtioista, jotka eivät ole otsonikerrosta heikentäviä aineita koskevan Montrealin pöytäkirjan osapuolia:

1) ajoneuvojen ilmastointilaitteet, mukaan luettuina ajoneuvoihin asennetut laitteet;

2) kotitalouksiin tai kaupalliseen taikka laitoskäyttöön tarkoitetut jäähdytys-, ilmastointi- ja lämpöpumppulaitteistot, joissa 1 §:ssä mainittuja yhdisteitä on lämmönsiirtoaineessa tai eristeessä;

3) aerosolituotteet lukuun ottamatta lääkeaerosoleja;

4) käsisammuttimet;

5) eristyslevyt ja -paneelit sekä putkieristeet; sekä

6) esipolymeerit.

Edellä 1 momentin 2 kohdassa mainittuja laitteistoja ovat muun muassa jääkaapit, pakastimet, kuivaimet, vedenjäähdyttimet, jääkoneet, ilmastointilaitteet ja lämpöpumput.

Edellä 1 momentissa mainittujen tuotteiden maahantuonti on kuitenkin sallittu, kun niitä kuljetetaan henkilökohtaisten tavaroiden tai kotitalouksien tai vastaavien ei-kaupallisten tavaralähetysten mukana.

3 §

Tämä päätös tulee voimaan 27 päivänä toukokuuta 1993.

Helsingissä 13 päivänä toukokuuta 1993

Ympäristöministeri
Sirpa Pietikäinen

Ylitarkastaja
Oili Rahnasto

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.