441/1993

Annettu Helsingissä 14 päivänä toukokuuta 1993

Asetus radiovastuuasetuksen 1 §:n muuttamisesta

Oikeusministerin esittelystä

muutetaan 5 päivänä elokuuta 1971 annetun radiovastuuasetuksen (621/71) 1 §, sellaisena kuin se on 8 päivänä helmikuuta 1985 annetussa asetuksessa (156/85), seuraavasti:

1 §

Radiovastuulaissa (219/71) tarkoitettua yleisradiotoiminnassa lähetettyä ohjelmaa on sellainen ohjelma, jota lähetetään yleisradiolähetystoiminnan harjoittamiseen myönnetyn toimiluvan perusteella.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1993.

Helsingissä 14 päivänä toukokuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Oikeusministeri
Hannele Pokka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.