437/1993

Annettu Helsingissä 14 päivänä toukokuuta 1993

Laki kunnan viranhaltijain neuvotteluoikeudesta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti

lisätään kunnan viranhaltijain neuvotteluoikeudesta 26 päivänä toukokuuta l944 annettuun lakiin (389/44) uusi 7 a § seuraavasti:

7 a §

Tätä lakia ei sovelleta kunnassa eikä kuntayhtymässä silloin, kun kunnallisen virkaehtosopimuslain 3 §:n 4 momentissa tarkoitettu yleissopimus on voimassa taikka kun kunnassa tai kuntayhtymässä noudatetaan yleissopimuksen nojalla voimassa olevaa, paikallisesti sovittua yhteistoimintasopimusta, jolla on turvattu kunnan tai kuntayhtymän henkilöstölle neuvotteluoikeus tässä laissa tarkoitetuissa asioissa.


Tämä laki tulee voimaan 17 päivänä toukokuuta l993.

HE 14/93
HaVM 6/93

Helsingissä 14 päivänä toukokuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Sisäasiainministeri
Mauri Pekkarinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.