434/1993

Annettu Helsingissä 5 päivänä toukokuuta 1993

Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös yhteisantennilaitoksista annetun päätöksen kumoamisesta

Kauppa- ja teollisuusministeriö on 16 päivänä maaliskuuta 1979 annetun sähkölain (319/79) 6 ja 32 §:n, sellaisina kuin 6 § on 10 päivänä joulukuuta 1990 annetussa laissa (1067/90) ja 32 § on osittain muutettuna mainitulla lailla, nojalla päättänyt:

1 §

Tällä päätöksellä kumotaan yhteisantennilaitoksista 30 päivänä syyskuuta 1980 annettu kauppa- ja teollisuusministeriön päätös (684/80).

2 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1993.

Ennen päätöksen voimaantuloa voidaan ryhtyä päätöksen toimeenpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Helsingissä 5 päivänä toukokuuta 1993

Kauppa- ja teollisuusministeri
Pekka Tuomisto

Vt. ylitarkastaja
Pentti Puhakka

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.