426/1993

Annettu Helsingissä 3 päivänä toukokuuta 1993

Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- jaelintarvikeosaston päätös vastustettavista eläintaudeista

Maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintä- ja elintarvikeosasto on 18 päivänä tammikuuta 1980 annetun eläintautilain (55/80) 3 §:n 2 momentin nojalla päättänyt:

1 §

Eläintautiasetuksen (601/80) 1 §:ssä tarkoitettuina helposti leviävinä eläintauteina pidetään seuraavia eläintauteja:

1) suu- ja sorkkatauti

2) sikarutto

3) afrikkalainen sikarutto

4) swine vesicular -tauti (SVD)

5) sikojen transmissible gastroenteritis (TGE)

6) linturutto (avian influenza)

7) Newcastlen tauti

8) karjarutto

9) pienten märehtijäin rutto (PPR)

10) Vesicular stomatitis -tauti

11) Bluetongue-tauti

12) afrikkalainen hevosrutto (African horse sickness)

13) hevosen tarttuva aivo-selkäydintulehdus (WEE, EEE, VEE)

14) lammas- ja vuohirokko

15) Lumpy skin disease -tauti

16) Rift Valley fever -kuume

17) tarttuva naudan keuhkorutto (CBPP)

18) kirjolohen verenvuotoseptikemia (VHS)

19) tarttuva kalojen vertamuodostavan kudoksen kuolio (IHN)

20) tarttuva lohen anemia (ISA)

2 §

Eläintautiasetuksen 1 §:ssä tarkoitettuina vaarallisina eläintauteina pidetään seuraavia eläintauteja:

1) pernarutto (anthrax)

2) ritinärutto (Clostridium chauvoei)

3) luomistauti (Br. abortus, Br. melitensis, Br. suis)

4) tuberkuloosi

5) Salmonella dublin -tartunta nautaeläimillä

6) sikojen trikinoosi

7) pseudorabies (Aujeszkyntauti)

8) Teschenintauti

9) valkovatsuri (Salmonella pullorum, -gallinarum)

10) kanakolera (pasteurellosis avium)

11) raivotauti (rabies)

12) räkätauti (malleus)

13) dourine (Trypanosoma equiperdum)

14) hevossyyhy (Sarcoptes equi)

15) lammassyyhy (Psoroptes ovis)

16) ekinokokkoosi

17) Mycoplasma gallisepticum -tartunta

18) Maedi/Visna, CAEV (Caprine arthritis/encephalitis -virus)

19) Scrapie

20) BSE (bovine spongiform encephalopathy)

3 §

Eläintautiasetuksen 1 §:ssä tarkoitettuina valvottavina eläintauteina pidetään seuraavia eläintauteja:

1) nautaeläinten tarttuva leukoosi

2) utaretulehdus pitoeläimiksi myytävillä nautaeläimillä

3) porsasyskä sikalassa, joka kuuluu koeryhmiä koeasemille lähettävien sikaloiden terveysvalvontaohjelmaan

4) aivastustauti, kuten edellä kohdassa 3

5) dysenteria, kuten edellä kohdassa 3

6) Actinobacillus pleuropneumonia -tartunta, kuten edellä kohdassa 3

7) Clostridium perfringens -tyyppi C-tartunta, kuten edellä kohdassa 3

8) Naudan tarttuva rinotrakeiitti/pustulaarinen vulvovaginiitti (IBR/IPV)

9) hevosen näivetystauti (anaemia infectiosa equorum)

10) salmonellan aiheuttama tarttuva keskenvarsominen (S. abortus equi)

11) muut salmonellatartunnat kotieläimillä paitsi edellä 2 §:n 5 ja 9 sekä 3 §:n 10 kohdissa mainitut

12) leptospiroosi

13) siipikarjan ornitoosi

14) minkkien virusripuli

15) kettusyyhy (Sarcoptes scabiei var. vulpis)

16) mehiläisten varroatoosi (Varroa jacobsoni)

17) turkiseläinten penikkatauti

18) mehiläisten esikotelomätä

19) lohikalojen paisetauti, furunkuloosi (Aeromonas salmonicida)

20) kalojen tarttuva haimakuoliotauti (IPN)

21) kalojen bakteeriperäinen munuaistauti (BKD)

22) kalojen Gyrodactylus salaris -tartunta Tenojoen, Näätämöjoen, Paatsjoen, Luttojoen ja Uutuanjoen vesistöjen alueella.

23) mehiläisten akariaasi (Acarapis Wodii)

4 §

Tämä päätös tulee voimaan 12 päivänä toukokuuta 1993.

Tällä päätöksellä kumotaan 14 päivänä joulukuuta 1990 annettu maa- ja metsätalousministeriön eläinlääkintöosaston päätös vastustettavista eläintaudeista (1095/90).

Helsingissä 3 päivänä toukokuuta 1993

Apulaisosastopäällikkö
Saara Reinius

Ylitarkastaja
Riitta Heinonen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.