425/1993

Annettu Helsingissä 29 päivänä huhtikuuta 1993

Sisäasiainministeriön päätös rajan määräämisestä ja kuntajaon muuttamisesta eräiltä osin Forssan kaupungin ja Urjalan kunnan välillä

Sisäasiainministeriö on kuntajaosta 21 päivänä tammikuuta 1977 annetun lain (73/77) 14 §:n 2 momentin nojalla päättänyt:

1 §

Forssan kaupungin ja Urjalan kunnan välistä rajaa muutetaan eräiltä osin seuraavasti:

Uusi raja noudattaa Vähäjärvessä ja Matkunjärvessä sekä niiden välisessä ojassa 22 päivänä syyskuuta 1989 kiinteistörekisteriin merkityssä, Forssan kaupungin Matkun kylän ja Urjalan kunnan Menosen kylän välisessä vesipiirirajankäyntitoimituksessa nro 109589- 4 käytyä rajaa. Uusi raja alkaa Vähäjärven länsipuolelta Postilanojan suusta pisteestä, joka on sanotussa toimituksessa rakennetun pyykkiparin nrot 71, 85 määrittämän suoran keskivälissä, 5 metriä kummastakin pyykistä. Tästä raja kulkee murtoviivana toimituksen nro 109589-4 kartan osoittamalla tavalla sille merkittyjen rajapisteiden I, II ja III kautta Vähäjärven yli sen itärannalla olevaan pyykkiparin nrot 40, 52 määrittämään pisteeseen, josta se kääntyy itään kulkien Vähäjärven ja Matkunjärven välisen ojan keskiviivaa pitkin suorana Matkunjärven länsirannalle pyykkiparin nrot 13, 56 määrittämään pisteeseen. Tästä raja jatkuu murtoviivana kartalle merkittyjen rajapisteiden IV, V, VI ja VII kautta Matkunjärven yli päättyen sen itärannalle pyykkiin nro 1, joka on kuntien välisellä maarajalla oleva Forssan kaupungin Matkun kylän Järvensivun tilan 1:533 ja Urjalan kunnan Menosen kylän Järvenpään tilan 4:100 välinen pyykki. Pyykissä nro 1 raja yhtyy kuntien väliseen vanhaan rajaan.

2 §

Edellä 1 §:ssä määrätyn uuden rajan johdosta Forssan kaupungista siirretään Urjalan kuntaan ne tilanosat, jotka on siirretty Forssan kaupungin Matkun kylän Mäkelän tilasta 2:96 Urjalan kunnan Menosen kylän Maunulan tilaan 4:104 edellä 1 §:ssä mainitussa toimituksessa sekä Urjalan kunnan Menosen jakokunnan yhteisestä vesialueesta 887:424:876:1 ne Vähäjärvessä ja Matkunjärvessä sekä niiden välisessä laskuojassa olevat vesialueet ja vesijätöt, jotka sijaitsevat edellä 1 §:ssä määritellyn rajan pohjoispuolella.

3 §

Rajan määrääminen ja siirrot eivät aiheuta muutosta kuntien kielelliseen jaotukseen.

4 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

Helsingissä 29 päivänä huhtikuuta 1993

Sisäasiainministeri
Mauri Pekkarinen

Vt. ylitarkastaja
Pekka Järviö

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.