423/1993

Annettu Helsingissä 7 päivänä toukokuuta 1993

Asetus eräistä kansainvälisluontoisista perheoikeudellisista suhteista annetun lain soveltamisesta annetun asetuksen muuttamisesta

Oikeusministerin esittelystä

lisätään eräistä kansainvälisluontoisista perheoikeudellisista suhteista annetun lain soveltamisesta 28 päivänä joulukuuta 1929 annettuun asetukseen (419/29) uusi 11 a § seuraavasti:

11 a §

Eräistä kansainvälisluontoisista suhteista annetun lain 3 §:n 1 momentin ja 6 §:n 1 momentin nojalla annetusta vihkimisoikeudesta tulee ulkoasiainministeriön samoin kuin 3 §:n 2 momentin ja 6 §:n 2 momentin nojalla annetusta vihkimisoikeudesta opetusministeriön tehdä ilmoitus väestörekisterikeskukselle.

Ilmoituksen tulee sisältää:

1) vihkimisoikeuden saaneen henkilön nimi, henkilötunnus tai syntymäaika, virka-asema taikka ammatti- tai tehtävänimike ja asemapaikka; sekä

2) päätöksen antopäivä, sisältö ja voimassaoloaika.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1993.

Helsingissä 7 päivänä toukokuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ministeri
Pekka Tuomisto

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.