421/1993

Annettu Helsingissä 7 päivänä toukokuuta 1993

Asetus vihkimisoikeusrekisteristä

Oikeusministerin esittelystä säädetään avioliittolain (234/29) 14 §:n 3 momentin ja eräistä kansainvälisluontoisista perheoikeudellisista suhteista annetun lain (379/29) 58 §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin ensiksi mainittu lainkohta on 7 päivänä toukokuuta 1993 annetussa laissa (417/93):

1 §

Väestörekisterikeskus pitää rekisteriä avioliittolain (234/29) sekä eräistä kansainvälisluontoisista perheoikeudellisista suhteista annetun lain (379/29) nojalla annetuista vihkimisoikeuksista. Rekisterin pitämisen tarkoituksena on saattaa vihkimisoikeuksia koskevat tiedot julkisiksi.

2 §

Avioliittolain nojalla annetusta vihkimisoikeudesta merkitään rekisteriin:

1) vihkimisoikeuden saaneen uskonnollisen yhdyskunnan nimi ja kotipaikka;

2) vihkimisoikeuden antanut viranomainen ja päätöksen antopäivä;

3) kenellä uskonnollisen yhdyskunnan järjestyksen mukaan on oikeus vihkiä avioliittoon; sekä

4) muut vihkimisoikeuden kannalta tarpeelliset tiedot.

3 §

Eräistä kansainvälisluontoisista perheoikeudellisista suhteista annetun lain nojalla annetusta vihkimisoikeudesta merkitään rekisteriin:

1) vihkimisoikeuden saaneen henkilön nimi, henkilötunnus tai syntymäaika, virka-asema taikka ammatti- tai tehtävänimike ja asemapaikka;

2) vihkimisoikeuden antanut viranomainen sekä päätöksen antopäivä, sisältö ja voimassaoloaika; sekä

3) muut vihkimisoikeuden kannalta tarpeelliset tiedot.

4 §

Rekisteriin merkityt tiedot ovat julkisia. Jokaisella on oikeus saada todistus rekisterissä olevista tiedoista.

Väestörekisterikeskus voi antaa luvan saada rekisterin tietoja teknisen käyttöyhteyden välityksellä tai muuna henkilörekisterilaissa (471/87) tarkoitettuna massaluovutuksena. Lupa voidaan antaa sellaiselle julkiselle tai yksityiselle yhteisölle, joka jatkuvasti tarvitsee rekisterin tietoja hyväksyttävää tarkoitusta varten. Henkilötunnusta tai syntymäaikaa koskevia tietoja ei kuitenkaan saa luovuttaa tässä tarkoitettuna massaluovutuksena.

5 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1993.

Helsingissä 7 päivänä toukokuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Ministeri
Pekka Tuomisto

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.