410/1993

Annettu Helsingissä 7 päivänä toukokuuta 1993

Asetus eräistä määräajaksi tai muutoin rajoitetuksi ajaksi täytettävistä viroista annetun asetuksen muuttamisesta

Valtiovarainministerin esittelystä muutetaan eräistä määräajaksi tai muutoin rajoitetuksi ajaksi täytettävistä viroista 10 päivänä maaliskuuta 1989 annetun asetuksen (228/89) 1 §:n 5 kohta, sellaisena kuin se on 26 päivänä maaliskuuta 1993 annetussa asetuksessa (292/93) ja 6 kohta, sellaisena kuin se on 6 päivänä maaliskuuta 1992 annetussa asetuksessa (212/92), seuraavasti:

1 §

Seuraavat virat voidaan sen estämättä, mitä niiden perustamisesta annetuissa asetuksissa tai muissa asetuksissa on säädetty, täyttää toistaiseksi tai määräajaksi, enintään viideksi vuodeksi kerrallaan:


5) valtiovarainministeriön valtiosihteerin, alivaltiosihteerin ja lainsäädäntöneuvoksen sopimuspalkkaiset virat sekä ministeriön henkilöstöosaston osastopäällikön, valtion työmarkkinajohtajan sopimuspalkkainen virka, verohallituksen pääjohtajan sopimuspalkkainen virka, tullihallituksen osastojaon ulkopuolella oleva tullineuvoksen sopimuspalkkainen virka, Valtionhallinnon kehittämiskeskuksen ylijohtajan sopimuspalkkainen virka, Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen tutkimuspäällikön sopimuspalkkaiset virat, erikoistutkijan perus- ja sopimuspalkkaiset virat ja tutkijan peruspalkkaiset virat sekä valtion vakuusrahaston johtajan ja apulaisjohtajan sopimuspalkkaiset virat;

6) opetusministeriön kansliapäällikön sekä korkeakoulu- ja tiedeosaston osastopäällikön sopimuspalkkaiset virat, korkeakoulujen alaltaan vaihtuvat sopimuspalkkaiset professorin virat, Helsingin yliopiston johtajan (biotekniikan instituutti, teoreettisen fysiikan tutkimuslaitos ja matematiikan tutkimuslaitos), täydennyskoulutuskeskuksen johtajan ja Lahden tutkimus- ja koulutuskeskuksen tutkimusjohtajan sopimuspalkkaiset virat sekä johtajan (kansainvälisen talousoikeuden instituutti, kehitysmaainstituutti ja kansantaloustieteen tutkijakoulutus) ja biotekniikan instituutin tutkimusjohtajan peruspalkkaiset virat, Tampereen yliopiston teatterityön professorin sopimuspalkkainen virka ja johtajan (yhteiskuntatieteiden tutkimuslaitos) sopimuspalkkainen virka, Teknillisen korkeakoulun arkkitehtuurin professorin peruspalkkaiset virat ja johtajan (Metsähovin radiotutkimusasema) sopimuspalkkainen virka, Sibelius-Akatemian taiteellista pätevyyttä edellyttävät professorin peruspalkkaiset virat, teatterikorkeakoulun professorin ja koulutuskeskuksen johtajan sopimuspalkkaiset virat ja apulaisprofessorin peruspalkkaiset virat, kuvataideakatemian professorin, yliopettajan ja lehtorin sopimuspalkkaiset virat, taideteollisen korkeakoulun koulutuskeskuksen johtajan, professorin ja apulaisprofessorin sopimuspalkkaiset virat, opetushallituksen opetusneuvoksen sopimuspalkkaiset virat, rauhan- ja konfliktintutkimuslaitoksen johtajan sopimuspalkkainen virka, Suomen Akatemian tutkimusjohtajan ja tutkijaprofessorin sopimuspalkkaiset virat sekä erikoistutkijan peruspalkkainen virka, valtion taidemuseon ylijohtajan, museonjohtajan ja keskusarkistonhoitajan sopimuspalkkaiset virat, kansainvälisen henkilövaihdon keskuksen johtajan sopimuspalkkainen virka sekä opetusministeriön alaiset taiteilijaprofessorin virat;Tämä asetus tulee voimaan 10 päivänä toukokuuta 1993.

Helsingissä 7 päivänä toukokuuta 1993

Tasavallan Presidentti
MAUNO KOIVISTO

Valtiovarainministeri
Iiro Viinanen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.