389/1993

Annettu Helsingissä 28 päivänä huhtikuuta 1993

Opetusministeriön päätös korkeakouluopiskelijoiden opintorahan korotusperusteiden vahvistamisesta

Opetusministeriö on korkeakouluopiskelijoiden opintotuesta 14 päivänä helmikuuta 1992 annetun lain (111/92) 5 §:n 2 momentin nojalla päättänyt:

1 §

Korkeakouluopiskelijalla on viimeksi toimitetun verotuksen mukaisten vanhempien yhteenlaskettujen verotettavien tulojen perusteella oikeus korkeakouluopiskelijoiden opintotuesta annetun lain (111/92) 5 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohdassa todettujen opintorahan määrien korotukseen seuraavasti:


Vanhempien tulot   Korotus
enintään        %
 82 000       100
 90 200        90
 98 400        80
 106 600        70
 114 800        60
 123 000        50
 131 200        40
 139 400        30
 147 600        20
 155 800        10

2 §

Mikäli vanhempien yhteenlaskettu verotettava varallisuus viimeksi toimitetussa verotuksessa ylittää 315 000 markkaa, rinnastetaan 50 prosenttia ylimenevästä varallisuudesta tuloon.

3 §

Jos vanhempien tulot tai varallisuus ovat viimeksi toimitetun verotuksen jälkeen olennaisesti alentuneet, korotusta voidaan opiskelijan pyynnöstä myöntää vanhempien senhetkisten vakiintuneiden tulojen tai varallisuuden perusteella.

4 §

Päätös tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1993. Päätöstä sovelletaan 1 päivästä toukokuuta 1993 lukien myönnettäessä korotettua opintorahaa opintovuodelle 1993-1994.

Tällä päätöksellä kumotaan korkeakouluopiskelijoiden opintorahan korotusperusteiden vahvistamisesta 21 päivänä toukokuuta 1992 annettu opetusministeriön päätös (517/92).

Ennen päätöksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanosta aiheutuviin toimiin.

Helsingissä 28 päivänä huhtikuuta 1993

Ministeri
Tytti Isohookana-Asunmaa

Nuorempi hallitussihteeri
Antti Vuorinen

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.